Select Page

Gimnazija Ilirska Bistrica in Šolski center Postojna sta ob 200-letnici rojstva slovenskega pesnika Miroslava Vilharja in ob slovenskem kulturnem prazniku razpisala dijaški pesniški natečaj.

Priporočena tema pesniškega ustvarjanja se je navezovala na verze Miroslava Vilharja:

Kaj maram, da nimam
Srebra ne zlata;
Ljubezen goreča
Tud nekaj velja!

Priporočena tema ni bila obvezna, dijaki so lahko sodelovali tudi s pesmimi z drugačno tematiko.

Pesmi je pregledala in o zmagovalni pesmi odločila tričlanska strokovna komisija v sestavi: mag. Mateja Rebec Hreščak, prof. slovenščine, Katja Koren Valenčič, prof. slovenščine, in Teja Logar Morano, pesnica in profesorica umetnosti.

Po mnenju strokovne komisije si je priznanje prislužila pesem Gašperja Kastelica, dijaka 1. letnika gimnazijskega programa, z naslovom EJROM.

Zmagovalna pesem bo javno predstavljena na informativnem dnevu Gimnazije Ilirska Bistrica in bo uvrščena na slovenski nagradni pesniški natečaj za srednješolce Mala Veronika.

Vodstvo šole