Select Page

Interesne dejavnosti


Interesne dejavnosti – 1. letnik

Dejavnost

Št. ur

OBVEZNI DEL
športni dnevi

18

ogled gledališke, filmske in glasbene predstave, likovne razstave

6

spoznavanje šolskega okoliša-projektni dan

6

ogled knjižnice

2

zdravniški pregled

6

učenje učenja

4

zdravstvena vzgoja

5

delavnice na temo zasvojenosti

4

spoznavanje poklicnega področja

3

varstvo pri delu

4

strokovni sejem

6

SKUPAJ OBVEZNI DEL

64

PROSTA IZBIRA – podjetniški tabor

32

SKUPAJ

96

 


Interesne dejavnosti – 2. letnik

Dejavnost

Št. ur

OBVEZNI DEL
športni dnevi

18

dan prometne vzgoje

8

učenje socialnih veščin

3

ogled gledališke, filmske predstave

12

naravoslovni dan

6

spoznavanje poklicnega področja

6

strokovna ekskurzija

12

ogled strokovnega sejma

10

delavnice na temo nenasilja

2

SKUPAJ OBVEZNI DEL

77

PROSTA IZBIRA

19

SKUPAJ

96

 


Interesne dejavnosti – 3. letnik

Dejavnost

Št. ur

OBVEZNI DEL
športni dnevi

18

varstvo pri delu

4

zdravniški pregled

6

ogled strokovnega sejma

8

poklicno usmerjanje

4

kulturne dejavnosti

16

SKUPAJ OBVEZNI DEL

56

PROSTA IZBIRA

40

SKUPAJ

96

 


Interesne dejavnosti – 4. letnik

Dejavnost

Št. ur

OBVEZNI DEL
športni dnevi

12

informativni dan

6

kulturne dejavnosti

18

poklicno usmerjanje

6

strokovna ekskurzija

8

naravoslovni dan – čistilna akcija

4

SKUPAJ OBVEZNI DEL

54

PROSTA IZBIRA

10

SKUPAJ

64