Select Page

Popravni, predmetni in dopolnilni izpiti – spomladanski rok

V petek, 29. junija 2018, ter v ponedeljek in torek, 2. in 3. julija 2018, bodo na šoli potekali popravni, predmetni in dopolnilni izpiti po spodnjem razporedu. Ob 8.00 uri bo v učilnici št. 13 potekal pisni del, sledil bo ustni del popravnih izpitov. Poimenski razpored ustnega dela popravnih izpitov je objavljen na oglasni deski šole.

Dan, datum Ura Predmet/
strokovni modul
Oddelek Nadzorni profesor/ica

Št. uč.

Petek,
29. 6. 2018
8.00 MAT, ITA, NPA (M13) 1. R/IB,
2. A/IB,
2. R/IB,
3. R/IB,
4. R/IB,
Marja Oberstar,
Tjaša Ažnik

13

Ponedeljek,
2. 7. 2018
SLO, ANG, UPO (M12) 1. R/IB,
2. R/IB,
3. R/IB,
4. R/IB
Klavdij Logar,
Katja Koren Valenčič
Torek,
3. 7. 2018
ZGO, FIZ, KEM 1. R/IB,
2. R/IB,
3. A/IB,
3. R/IB
Sonja Škrlj Počkaj,
Mirjana Marolt

Razdelitev spričeval po popravnih izpitih bo v petek, 6. julija 2018, ob 11.00 uri v učilnici št. 1 (večnamenski prostor).

Vodstvo šole

Ekskurzija 1. letnikov v Ljubljano

V ponedeljek, 18. junija 2018, smo se dijaki in dijakinje 1. a/IB in 1. r/IB iz Gimnazije Ilirska Bistrica ter dijaki in dijakinje 1. a, 1. b in 1. s s Šolskega centra Postojna v spremstvu profesoric Erike Gombač, Teje Logar Morano, Vlaste Milavec, Mateje Kafol, Andreje Žužek, Andreje Tiringer Koračin in Damijane Medvedec odpravili na poldnevno ekskurzijo v Ljubljano.

Dijaki iz Ilirske Bistrice smo se v zgodnjih urah napotili proti postojnski šoli ter tam pobrali še nekaj dijakov in se zatem po avtocesti odpravili proti Ljubljani. Ob prihodu v glavno mesto Slovenije smo se razvrstili v dve skupini, in sicer na dijake gimnazijskega programa, ki smo si ogledali mesto, ter na dijake programov ekonomski tehnik in tehnik računalništva, ki so odšli na ogled Ljubljanskega gradu, glavne znamenitosti mesta Ljubljane, ki na njenem griču stoji že skoraj 900 let.

Gimnazijci smo se razdelili v dve skupini in se ob spremljavi vodičev odpravili na ogled starega dela mesta. Z vodiči smo si ogledali Kongresni trg, ki je nekdaj služil kot parkirišče, ne dolgo nazaj pa je bil po Plečnikovih načrtih predelan v trg, kjer se dan danes odvijajo različni festivali, parkirna mesta pa so dobila prostor v štirih etažah pod njim. Svoje znano ime je dobil po kongresu, ki se je na njem odvijal po Napoleonovem napadu na Rusijo ter je služil kot reorganizacija takratnega ozemlja. Sprehodili smo se mimo Univerze, ki bo čez približno 500 dni stara 100 let. Pot nas je vodila mimo Narodne univerzitetne knjižnice, ki je delo našega slavnega arhitekta Jožeta Plečnika in je bila med drugo svetovno vojno hudo poškodovana, kmalu po tem pa tudi po Plečnikovih načrtih obnovljena. Nato smo se sprehodili čez Šuštarski most, ki v svojem času zaradi pomanjkanja denarja ni bil nikoli dokončan. Kot zanimivost pa smo izvedeli, da se je nekoč na njem odvijalo namakanje pekov v reki Ljubljanici, ki niso pravično prodali svojega kruha. Naslednja točka našega ogleda je bila Mesta hiša, ki je edina hiša v ulici, katere fasada ni poravnana z ostalimi, kar je bilo ob gradnji storjeno namerno, saj so s tem hoteli pokazati njeno pomembnost. Pred njo smo lahko videli Fontano treh kranjskih rek, delo našega kiparja Francesce Robba, ki je narejen iz kararskega marmorja ter lokalnega kamna. Kot zadnje nam je vodička predstavila najbolj znano Plečnikovo tromostovje, ki je narejeno iz že prej obstoječega starega mostu, ki mu je Plečnik nato dozidal še dva stranska mostova ter jih okrasil z enakimi mi figurami.

Po končanem ogledu mesta smo imeli nekaj prostega časa, nato pa smo se dobili pred ljubljansko operno hišo ter se skupaj odpravili na ogleda baleta z naslovom Romeo in Julija skladatelja Sergeja Sergejeviča Prokofjeva. Glavni vlogi sta igrala Giorgia Vailati in Lukas Zuschlag, orkestru pa je dirigiral Marko Gašperšič. Po dveh urah ogleda odlične baletne predstave smo se odpravili proti avtobusom, ki so nas že čakali pred ljubljansko Dramo ter nas odpeljali proti našim domačim krajem, Postojni in Ilirski Bistrici.

Galerija slik

Jan Kastelic, 1. a/IB

Priprave na popravne izpite in oddaja dnevnikov PUD-a, 20., 21. in 22. 6. 2018

V sredo, četrtek in petek, 20., 21. in 22. junija 2018, bodo na šoli potekale priprave na popravne izpite po spodnjem razporedu.

četrtek, 21. junija 2018, je tudi rok za oddajo dnevnikov praktičnega usposabljanja pri delodajalcu (PUD) za 2. R/IB in 3. R/IB oddelek. Dnevnike dijaki oddajo koordinatorju PUD-a na šoli prof. Klavdiju Logarju.

Dijaki/nje, ki so svoje učne obveznosti opravili, imajo v četrtek, 21. junija 2018, pouka prost dan. V petek, 22. junija 2018, bo ob 8.00 uri v učilnici št. 1 obeležitev dneva državnosti in Cankarjevega leta ter podelitev pohval najboljšim dijakom in priznanj Mladi upi 2018; po skupnem delu bo z razdeniki/čarkami potekala razdelitev spričeval.

Malica omenjena dneva ni organizirana. Avtobusni prevozi so omenjena dneva organizirani po običajnem voznem redu.

Dan Predmet/Strok. modul Ime in priimek profesorja/ice Oddelek

Šol. ura/e

Št. učilnice

Sreda,
20. 6. 2018
FIZIKA Mirjana Marolt 3. R/IB

3.

7

4.

6

Četrtek,
21. 6. 2018
MATEMATIKA Marja Oberstar 2. R/IB

1. in 2.

7

SLOVENŠČINA Katja Koren Valenčič 2. R/IB

Po dogovoru

PUD (oddaja dnevnikov) Klavdij Logar 2. R/IB, 3. R/IB

1. in 2.

4

Petek,
22. 6. 2018
FIZIKA (na ŠC Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna) Mirjana Marolt 2. R/IB

4. b in 5.

22 oziroma po razporedu na oglasni deski

MATEMATIKA Tatjana Popit 3. R/IB, 4. R/IB

3.

7

ANGLEŠČINA Eva Kristan 3. R/IB, 4. R/IB

3. in 4.

9

Romana Štajnrajh 1. R/IB, 2. R/IB

3.

6

NPA (M13) Vinko Zbačnik 2. R/IB, 3. R/IB

3. in 4.

5

Vodstvo šole

Potek vpisa v 1. letnik šolskega leta 2018/19

Veseli smo, da si se odločil-a za vpis na našo šolo.

Sporočamo ti, da na naši šoli v nobenem izmed programov ne bo omejitve vpisa.

POSTOPEK VPISA

Da bi se ob vpisu izognili preveliki gneči, te prosimo, da dokumente za vpis prineseš na našo šolo v četrtek, 21. 6. 2018, po spodaj navedenem razporedu:

GIMNAZIJA

  • med 8.30 in 9.10 – vsi učenci.

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA

  • od 9.15 do 10.15 – učenci z začetnimi črkami priimkov od A do J,
  • od 10.45 do 11.45 – učenci z začetnimi črkami priimkov od K do O,
  • od 12.00 do 13.00 – učenci z začetnimi črkami priimkov od P do U.

Učenci s posebnimi potrebami prinesite k vpisu fotokopijo odločbe in/ali individualiziranega programa, da bomo lahko načrtovali delo tudi na srednji šoli.

Tisti, ki ste bili v osnovni šoli spoznani za nadarjene, prinesite s seboj izpolnjeno Poročilo učenca oz. učenke o področjih prepoznane nadarjenosti, dejavnostih ter dosežkih v osnovni šoli. Poročilo dobite na spletni strani naše šole (zgornji meni O šoli –> Svetovalna služba –> Delo z nadarjenimi dijaki) ali na spletni strani Zavoda za šolstvo. Potrdite ga v osnovni šoli.

Učenci, ki si boste želeli izposoditi učbenike iz učbeniškega sklada, boste ob vpisu lahko izpolnili naročilnico in jo takoj ali najpozneje do torka, 26. 6. 2018, oddali v tajništvu šole. Delovni zvezki in učbeniki, ki jih učenci potrebujejo več let, niso vključeni v izposojo (predvsem učbeniki tujih jezikov). Seznam vseh učbenikov bo objavljen na spletni strani šole.

Ob vpisu boste prejeli tudi prijavnico za šolsko prehrano z navodili in navodila za naročilo dijaške izkaznice (obvezna je za tiste, ki se boste prijavili na šolsko prehrano). Prijavnico za šolsko prehrano boste lahko oddali takoj ali najpozneje do petka, 29. 6. 2018 (prav tako v tajništvu šole). Dijaško izkaznico naročite elektronsko.

S seboj prinesite izpolnjene in podpisane izjave o varovanju osebnih podatkov, ki ste jih prejeli v dopisu na dom (tabela 1, izjava staršev oz. zakonitih zastopnikov, izjava dijaka, 86/VII člen ZPSI-1 in 42. člen ZGim).


Želimo ti čim boljši uspeh v programu, ki si ga izbral-a.

Šolska svetovalna služba

Rezultati natečaja Naredimo drugače!

Na letošnji natečaj »Naredimo drugače!«, ki ga razpisuje RRA Zeleni kras, Center za inovativnost in razvoj, in ki osnovnošolce in srednješolce Primorsko-notranjske regije spodbuja k razmišljanju na temo inovativnosti, se je prijavilo 38 zanimivih in nadvse izvirnih izdelkov.

Na natečaju so z razmišljanji na temo ekoloških in družbenih inovacij sodelovali tudi dijaki Gimnazije Ilirska Bistrica.

Eva Štefančič, dijakinja zaključnega letnika gimnazijskega programa, je na natečaju sodelovala z literarnim delom z naslovom Sodobni način življenja in ekološka kriza, ki je po izboru strokovne komisije objavljeno v tiskanem Katalogu prijavljenih izdelkov natečaja Naredimo drugače!

Dela sodelujočih na natečaju bodo od 13. junija do konca avgusta razstavljena v galeriji Krpanovega doma v Pivki, vsi izdelki pa so predstavljeni tudi v elektronskem katalogu, ki je dostopen na spletnih straneh RRA Zeleni kras, Centra za inovativnost in razvoj, oziroma tukaj.

Evi Štefančič se za sodelovanje na natečaju in razmišljanja o tem, kaj lahko naredimo drugače, zahvaljujemo in ji želimo še dosti izvirnih idej pri soočajo s težkimi družbenimi in okoljevarstvenimi izzivi!

Mentor Gorazd Brne, prof.

 

Obeležitev dneva državnosti in Cankarjevega leta ter podelitev spričeval in priznanj

V petek, 22. junija 2018, bo ob 8.00 uri v učilnici št. 1 obeležitev dneva državnosti in Cankarjevega leta ter podelitev pohval najboljšim dijakom in priznanj Mladi upi 2018.

Po skupnem delu bo po spodnjem razporedu potekala razdelitev spričeval.

Oddelek Razrednik/čarka

Učilnica

1. A/IB Erika Gombač

9

1. R/IB Romana Štajnrajh

6

2. A/IB Marja Oberstar

7

2. R/IB Dolores Sitar

11

3. A/IB Bojana Rosina Simonič

1

3. R/IB Vinko Zbačnik

5

Malica tega dne ni organizirana. Šolski avtobusni prevozi so organizirani po običajnem voznem redu.

Vodstvo šole

Stran 1 od 20512345...102030...Zadnja »