Select Page

Rezultati mature

Tudi glede na povprečno število doseženih točk so maturanti in maturantke Gimnazije Ilirska Bistrica z 20,2 točkami nad slovenskim povprečjem. Povprečno število doseženih točk splošne mature 2017 na državni ravni je namreč 20,1.

10. generacija maturantov gimnazijskega programa na Gimnaziji Ilirska Bistrica

Galerija slik


Rezultati spomladanskega roka poklicne mature 2017 za program tehnik računalništva

V sredo, 5. julija 2017, so se na Gimnaziji Ilirska Bistrica zbrali maturanti 5. generacije programa tehnik računalništva na podelitvi spričeval spomladanskega roka poklicne mature 2017 in tako zaključili štiriletno srednje strokovno izobraževanje.

5. generacija maturantov programa tehnik računalništva na Gimnaziji Ilirska Bistrica

Poklicno maturo je v spomladanskem roku opravljalo 24 dijakov programa tehnik računalništva. Uspešnih je bilo 21 dijakov oziroma 88 %. Najuspešnejši med njimi je bil Urban Lipovž, ki je zbral 22 od 23 možnih točk in si s tem prislužil laskavi naziv “zlati maturant”. Povprečno število zbranih točk na poklicni maturi v programu tehnik računalništva je bilo 17,0 točke, kar je več kot za eno točko višje od slovenskega povprečja, ki znaša 15,8 točke. Mateju Fajdigi se je naslov “zlatega maturanta”izmuznil za eno točko. Do naslova zlatega maturanta sta zmanjkali dve točki trem dijakom, to so Marko BenedettiTadej Gerlica in Marko Kitanoski.

Zlati maturant programa tehnik računalništva Urban Lipovž

Dijaki so z uspešno opravljeno poklicno maturo pridobili naziv tehnik računalništva. Maturitetna spričevala sta jim podelila pomočnica tajnika šolske maturitetne komisije za poklicno maturo Kajetana Tornič in predstojnik Gimnazije Ilirska Bistrica Gorazd Brne. Po podelitvi so se na njihovih obrazih zarisali zadovoljstvo, ponos in sreča. Rezultati letošnje poklicne mature kažejo na to, da so dijaki maturo vzeli resno in se dobro pripravili na pisne in ustne izpite. Profesorje so pozitivno presenetili, zato jim čestitamo v imenu celotnega učiteljskega zbora in želimo veliko sreče na nadaljnji študijski oziroma poklicni poti.

Galerija slik


Dijakinja Gimnazije Ilirska Bistrica Špela Pugelj z vsemi točkami na maturi 2016

Diamantna maturantka Gimnazije Ilirska Bistrica Špela Pugelj s predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem in ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Majo Makovec renčič – fotoarhiv Gimnazije Ilirska Bistrica

Diamantna maturantka Gimnazije Ilirska Bistrica Špela Pugelj s predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem in ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Majo Makovec Brenčič – fotoarhiv Gimnazije Ilirska Bistrica

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in ministrica za izobraževanje znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič sta v soboto, 8. oktobra 2016, na Brdu pri Kranju pripravila sprejem za 81 diamantnih maturantk in maturantov, tj. maturantk in maturantov, ki so na splošni in poklicni maturi 2016 dosegli vse točke.

Med njimi je bila tudi dijakinja Gimnazije Ilirska Bistrica Špela Pugelj, ki je zaključila izobraževalni program tehnik računalništva in bila edina diamantna maturantka v primorsko-notranjski regiji.

V imenu letošnje generacije diamantnih maturantov je spregovoril Svit Komel, ki se je profesorjem in staršem zahvalil za podporo in izrazil kritično misel o družbeni neenakosti ter pomenu izobraževalnega sistema za družbo in posameznika.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič je dejala, da je dan sprejema diamantnih maturantk in maturantov poseben dan, saj ta dan zmagujejo znanje, odločnost in pogum.

Predsednik Republike Slovenije je vsaki maturantki in maturantu čestital za najboljše rezultate ter izročil darilo, sovico modrosti, ki simbolizira modrost. Dejal je, da znanje in talent včasih nista dovolj, da dosežeš tisto, kar si želiš. Kot odgovor na misel maturanta Svita Komela o neenakosti v družbi je povzel, da moderna družba zagotavlja posamezniku priložnosti ne glede na osebne razlike in daje enake možnosti za razvoj posameznikovih talentov in boljše življenje.  Diamantnim maturantkam in maturantom je sporočil, da so sami znali prepoznati svoje talente in jih razviti, naj pridobljeno moč, ki jim daje priložnost, da svet ne le razumejo, temveč ga tudi spreminjajo, izkoristijo za dobre in plemenite cilje ter jih s tem pozval k odgovornemu oblikovanju boljše družbe.


O diamantni maturantki Gimnazije Ilirska Bistrica Špeli Pugelj v Primorskih novicah

Špela Pugelj, diamantna maturantka

Vir: Kirn Vodopivec, Katja (2016). Vodita jo strast do tehnike in kreativnost. V: Primorske novice, leto LXX, št. 284, str. 8.


Rezultati poklicne mature programa tehnik računalništva 2016

V ponedeljek, 4. julija 2016, so se na Gimnaziji Ilirska Bistrica zbrali maturanti 4. generacije programa tehnik računalništva na podelitvi spričeval spomladanskega roka poklicne mature 2016 in tako zaključili štiriletno srednje strokovno izobraževanje.

DSC_0169

Poklicno maturo je v spomladanskem roku opravljalo 22 dijakov programa tehnik računalništva. Uspešnih je bilo 20 dijakov oz. 91 %. Najuspešnejša med njimi sta bila Špela Pugelj, ki je zbrala vse možne točke, tj. 23 točk, in Boštjan Hren z zbranimi 22 točkami, s čimer sta si prislužila laskavi naziv “zlati/a maturant/ka”. Povprečno število zbranih točk na poklicni maturi v programu tehnik računalništva je bilo 16,1 točke, kar je več kot slovensko povprečje, ki znaša 15,64 točke.

DSC_0171-1

Dijakinja in dijaki so z uspešno opravljeno poklicno maturo pridobili naziv tehnik oz. tehnica računalništva. Maturitetna spričevala so jim podelili razredničarka profesorica Marja Oberstar, tajnica šolske maturitetne komisije Mojca Ota in predstojnik Gimnazije Ilirska Bistrica Gorazd Brne. Po podelitvi so se na njihovih obrazih zarisali zadovoljstvo, ponos in sreča. Rezultati letošnje poklicne mature kažejo na to, da so dijaki maturo vzeli resno in se dobro pripravili na pisne in ustne izpite. Profesorje so pozitivno presenetili, zato jim čestitamo v imenu celotnega učiteljskega zbora in želimo veliko sreče na nadaljnji poklicni poti.

Galerija slik

 


Rezultati splošne mature programa gimnazija 2016

V spomladanskem izpitnem roku je splošno maturo uspešno opravilo 21 od 22 bistriških gimnazijcev. 95,45 % uspeh naših maturantov je v primerjavi z deležem uspešnih maturantov na državni ravni, ki znaša 94,40 %, upravičen razlog veselja.

DSC_0211

Tudi glede na povprečno število doseženih točk so maturanti Gimnazije Ilirska Bistrica z 21,90 točkami nad slovenskim povprečjem. Povprečno število doseženih točk splošne mature 2016 na državni ravni je namreč 20,00. Še posebej smo veseli uspeha Teje Gale, ki je na maturi dosegla 30 točk in tako postala zlata maturantka.

DSC_0214

Galerija slik