Select Page

Predmetnik smeri gimazija

Predmeti                                                              Letnik  1.  2.  3.  4. Letno ur
a) Obvezni predmeti
1 Slovenščina 4 4 4 4 560
2 Matematika 4 4 4 4 560
3 Angleščina 3 3 3 3 420
4 Drugi tuj jezik (NEM, ITA, FRA, ŠPA) 3 3 3 3 420
5 Zgodovina 2 2 2 2 280
6 Športna vzgoja 3 3 3 3 420
7 Glasba 1,5 52
8 Likovna umetnost 1,5 52
9 Geografija 2 2 2 210
10 Biologija 2 2 2 210
11 Kemija 2 2 2 210
12 Fizika 2 2 2 210
13 Psihologija 2 70
14 Sociologija 2 70
15 Filozofija 2 70
16 Informatika 2 70
b) Nerazporejene ure 3 3 11 630
Obvezne izbirne vsebine (letno število ur) 90 90 90 90 300
SKUPAJ UR (tedensko, letno število ur) 32 32 32 32 4800

 

Izbirni predmeti
Predmeti                                                               Letnik  1.  2.  3.  4. Letno ur
b) Nerazporejene ure                         Po izbiri šole 1 1 3
01 Slovenščina 1
02 Matematika 1
03 Angleščina 1
05 Zgodovina 0,5
09 Geografija 0,5
10 Biologija 0,5
11 Kemija 0,5
b) Nerazporejene ure                        Po izbiri dijaka   2 2 8
04 Drug tuj jezik (NEM, ITA, FRA, ŠPA) 2
05 Zgodovina 3