Select Page

Sociologija

Obeležitev svetovnega dne duševnega zdravja

V okviru predmeta sociologija bomo tudi v šolskem letu 2018/19 svetovni dan duševnega zdravja, ki ga praznujemo 10. oktobra, obeležili z izdelavo plakatov, ki jih bomo polepili na panoje po šoli in razstavili v Zdravstvenem domu Ilirska Bistrica. 21. 9. 2018 – rok za...

Naslovi seminarskih nalog za 3. letnik gimnazije

Tudi v šol. letu 2018/19 bo med obveznostmi dijakov/inj 3. letnika gimnazije izdelava seminarske naloge. V okviru predmeta sociologija lahko dijaki/nje izbirajo med naslednjimi naslovi: Analiza državnozborskih in lokalnih volitev 2018 Begunci v Sloveniji Družbeni...

Projektni dan za 2. letnik gimnazije

Tema projektnega dne za 2. letnik gimnazije je "Geografska odkritja". Pri predmetu sociologija poteka projektni dan v obliki formalne oz. izobraževalne debate, tp. s pomočjo debate kot učne metode. Debatna trditev se glasi: »GEOGRAFSKA ODKRITJA SO PRINESLA VEČ ŠKODE...

V Strasbourgu in na simulaciji Evropskega parlamenta

V sredo, 22. marca 2017, smo se dijaki 3. A/IB oddelka s spremljevalcema profesorjema Gorazdom Brnetom in Klavdijem Logarjem v okviru mednarodnega programa Evrošole odpravili na strokovno ekskurzijo v Strasbourg.

Citiranje in navajanje literature ter oblikovanje pisnega izdelka

Citiranje in navajanje literature Vsako navajanje trditev, misli ali dognanj drugih, tako dobesedno citiranje kot tudi povzemanje in parafraziranje, je treba v besedilu podpreti z referenco (citiranje), na koncu prispevka pa je treba reference navesti v seznamu...

Kulturna pluralnost

Predvsem moderne družbe zelo heterogene, kompleksne, notranje strukturirane in slojevite (stratificirane). → Mnoštvo različnih skupin → različni načini življenja (različnost glede na družbeni položaj, izobrazbo, generacijsko pripadnost, poklicno udejstvovanje,...

Fenomen Islamske države – predavanje dr. Primoža Šterbenca

O predavatelju: Predavatelj dr. Primož Šterbenc je diplomiral in magistriral iz politologije - mednarodnih odnosov ter doktoriral iz sociologije religij. Delal je kot asistent na Katedri za mednarodne odnose na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in kot...

Stran 1 od 3123