Select Page

Obvezne izbirne vsebine


1. letnik

Dejavnost Št. ur Št. dni Izvajalec Časovni okvir
OBVEZNI DEL
športni dnevi 18 3 učitelji ŠVZ 29. 9. 2018, 17. 1. in 29. 5. 2019
zdravstvena vzgoja 2 ZD Ilirska Bistrica po razporedu med 5. in 16. 11. 2018
zasvojenost s spletom, varni na internetu, trgovanje z ljudmi 4 po razporedu med 5. in 16. 11. 2018
delavnice na temo zasvojenosti 2 M. Kramli po razporedu med 5. in 16. 11. 2018
delavnice na temo državljanske kulture 2 MSS 16. 1. 2019
poslovni bonton 3 Sonja, Kajetana, Eneja
zdravniški pregled 3 1 ZD Ilirska Bistrica
učenje učenja 6 svetovalna služba
knjižnično-informacijska znanja (ogled mestne knjižnice) 2 Nives Grešak september
ogled glasbene predstave – popoldne 6 učitelj glasbe 19. 3.2019
spoznavni dnevi 16 CŠOD Vojsko 12.-14. 9. 2018
enodnevna ekskurzija Trst-Gradež-Oglej 8 1 razrednik 23. 4. 2019
ekološko-naravoslovni dan – morska biološka postaja Piran 6 1 učitelj BIO junij
SKUPAJ OBVEZNI DEL 78
PROSTA IZBIRA 12
ekskurzija – Firence 12 2 razrednik 10. in 11. 6. 2019
SKUPAJ 90

2. letnik

Dejavnost Št. ur Št. dni Izvajalec Časovni okvir
OBVEZNI DEL
športni dnevi 18 3 učitelji ŠVZ 29. 9. 2018, 17. 1. in 29. 5. 2019
naravoslovni dan – Botanični vrt v Ljubljani 6 1 učitelj BIO konec maja/začetek junija
učenje socialnih veščin 3 svetovalna služba
poslovno komuniciranje 3 Sonja, Kajetana, Eneja
gledališka ali filmska predstava 6 razrednik
dan prometne vzgoje 6 1 zunanji izvajalci, koordinator OIV 23. 4.2019
SKUPAJ OBVEZNI DEL 42
PROSTA IZBIRA 48
ekskurzija na Dunaj in Koroško 24 3 razrednik 10.-12. 6. 2019
letna šola v naravi – Planica 24 3 učitelji ŠVZ 3.-5. 10. 2018
SKUPAJ 90

3. letnik

Dejavnost Št. ur Št. dni Izvajalec Časovni okvir
OBVEZNI DEL
športni dnevi 12 2 učitelji ŠVZ 29. 9. 2018, 17. 1. 2019
zdravniški pregled 4 1 ZD Ilirska Bistrica
zdravstvena vzgoja 2 ZD Ilirska Bistrica po razporedu med 5. in 16. 11. 2018
karierna orientacija, TŠI 6 svetovalna služba
SKUPAJ OBVEZNI DEL 24
PROSTA IZBIRA 66
Hiša EU, ogled seje DZ in NUK-a 8 1
naravoslovne vsebine – UNG 4 1
naravoslovno – podjetniški tabor 24 3 učitelji BIO, KEM, GEO, ŠVZ in koordinator OIV 24.-26. 9. 2018
ekskurzija v tujino 24 3 razrednik junij
drugo, gledališka ali filmska predstava 6
SKUPAJ 90

4. letnik

Dejavnost Št. ur Št. dni Izvajalec Časovni okvir
OBVEZNI DEL
športni dnevi 12 2 učitelji ŠVZ 29. 9. 2018, 17. 1. 2019
informativni dan 6 1 zunanji izvajalci 15. 2. 2019
karierna orientacija 6 svetovalna služba
gledališka predstava – večerna predstava 6 1 razrednik in aktiv slavistov
SKUPAJ  30