Select Page

Vsako sezono nagrajujemo NAJ Simbioza dijake prostovoljce, ki sodelujejo v natečaju tako, da pošljejo svoje izdelke na temo medgeneracijskega sodelovanja in se potegujejo za super nagrade naših partnerjev!

Nagradni natečaj vsebuje nagrade za izdelke v treh kategorijah: naj FOTO, VIDEO in LITERARNI PRISPEVEK, ki jih učenci lahko ustvarijo na temo medgeneracijskega sodelovanja, po lastni želji in kreativnosti. Izdelke učencev zbiramo na sola@simbioza.eu. Šole lahko izobesite promocijske plakate in s tem povabite čim večje število učencev k sodelovanju.

Ocenjevanje: glasuje strokovna žirija (50% glasovanja), ekipa projekta (30%) ter Facebook glasovanje (20%).

Nagrade so razglašene in podeljene na podelitvi nazivov in zaključni slovesnosti Simbioza Šol, ki poteka v začetku junija. Nagrajence bomo predhodno obvestili prek koordinatorjev šol ter jih povabili na podelitev. Pogoji sodelovanja: izdelke učencev pošiljajo in prijavljajo koordinatorji oz. ostali pedagoški sodelavci iz prijavljenih Simbioza Šol. Vsaka sodelujoča šola se s prijavo na nagradni natečaj strinja, da se za namen promocije objavi ime in priimek ter razred nagrajenca/nagrajenke. Nagrajenci so dolžni nagrado prevzeti osebno ob podelitvi in razglasitvi rezultatov nagradnega natečaja ALI na sedežu organizacije (Dunajska 22, Ljubljana) z zakonitim predstavnikom v primeru mladoletnosti, oziroma lahko nagrado v njihovem imenu prevzame predstavnik šole na omenjenih lokacijah. V sklopu nagradnega natečaja se šola nagrajenca strinja z uporabo fotografij z nagrado za promocijske namene natečaja na spletnih omrežjih Simbioza. V kolikor se nagrajenci ne morejo osebno udeležiti podelitve, je šola dolžna poslati fotografijo nagrajenca/ke z nagrado ob prevzemu nagrade (za arhiv in dokazilo partnerju, ki podari nagrado).

Natečaj poteka CELO ŠOLSKO LETO, od 3.9.2018 do 20. 5. 2019!

PRIJAVE LAHKO ODDATE DO 20. 5. 2019!