Select Page

Družboslovno-naravoslovno društvo Naša zemlja za šolsko leto 2020/21 razpisuje

literarni, likovni in fotografski  natečaj

»Moja domovina – pridelam in jem domače«

Natečaj je namenjen učencem osnovnih šol v Republiki Sloveniji, šol s slovenskim učnim jezikom v zamejstvu, dijakom različnih srednjih šol v Sloveniji ter v zamejstvu. Člani društva bomo veseli, če se bo za katerokoli obliko natečaja odločilo čim več sodelujočih.

I. LITERARNI NATEČAJ

Literarni natečaj je namenjen učencem od  3. do 9. razreda osnovnih šol in dijakom srednjih šol. Na društvu pričakujemo z vsake šole v naši državi in iz zamejstva največ tri literarne prispevke iz posameznega oddelka v vezani ali nevezani besedi.

V svojih prispevkih naj se avtorji vživijo v izjemno naravno dediščino R Slovenije, ki je neločljivo povezana z našim vsakdanjim življenjem. V bližnji in širši okolici lahko najdete pravo bogastvo njiv in travnikov. Prisluhnite starejšim, ki znajo slikovito pripovedovati o pomenu domače pridelave različnih pridelkov v vseh letnih časih, na raznovrstnih domačijah, na ravnini in v hribovitem svetu. … Sprostite svojo domišljijo in premislite tudi o metaforičnem pomenu na slovenski zemlji pridelane hrane v današnjem času, v prihodnosti, v različnem obdobju posameznikovega življenja, v različnih družbenih okoliščinah.

K besedilu mora biti čitljivo, s tiskanimi črkami  izpolnjen in dodan prijavni obrazec. Le-tega prejme vsaka šola v elektronski obliki in si ga natisne sama za vsakega sodelujočega posebej. Na naslov društva je potrebno oddati prispevek le v elektronski obliki, saj zaradi ukrepov v času pandemije korona virusa drugače ni možno. Original mora hraniti šola oz. avtor sam do uradne razglasitve rezultatov; kasneje je lahko delo objavljeno v občinskih in drugih javnih glasilih  R Slovenije. Prispevke pričakujemo na društvu  do 30. aprila 2021.

Tehnike izražanja: prosti spisi, pesmi, eseji, črtice, anekdote, strip, igra.

II. LIKOVNA DELA

Likovni natečaj je namenjen učencem od 1. do 9. razreda osnovnih šol in dijakom srednjih šol. Na društvu pričakujemo z vsake sodelujoče šole v naši državi in iz zamejstva največ tri likovne prispevke iz posameznega oddelka. Tema za likovne izdelke je predstavitev pridelave in uživanje domače slovenske hrane iz bližnjega okolja avtorja. Ozrite se naokrog in poiščite zanimiva opravila na poljih, v vinogradih, v sadovnjakih, ki nas spremljajo skozi vse leto, ob različnih priložnostih … .

Učence in dijake želimo spodbuditi, da na likovni način izrazijo svoj odnos do na slovenski zemlji pridelane hrane. To lahko storijo v katerikoli likovni  tehniki in v poljubni velikosti. Navdušeni bomo tudi nad tridimenzionalnimi izdelki. Prispevki so lahko delo enega avtorja ali skupine. Dela pošljete na naslov društva do 30. aprila 2021 le v elektronski obliki.

K izdelku je potrebno dodati čitljivo, s tiskanimi črkami  izpolnjen  prijavni obrazec. Le-tegaprejme vsaka šola v elektronski obliki in si ga natisne sama za vsakegasodelujočega posebej. Na naslov društva je potrebno oddati skeniran prispevek v elektronski obliki, original pa mora hraniti šola oz. avtor sam do uradne razglasitve rezultatov, ko je lahko delo objavljeno v občinskih in drugih javnih glasilih  R Slovenije. Zaradi ukrepov NIJZ ne moremo sprejemati izdelkov učencev in jih potem zopet vračati po pošti na posamezne šole oz. avtorjem.

III. FOTOGRAFIJA

Fotografski natečaj je namenjen učencem od 3. do 9. razreda osnovnih šol in dijakom srednjih šol. Člani društva pričakujemo z vsake sodelujoče šole v naši državi in iz zamejstva največ  tri fotografije iz posameznega oddelka.

Izdelek je lahko v barvni ali črno-beli tehniki. Tema za fotografske izdelke je predstavitev različnih opravil pridelave hrane iz bližnjega okolja avtorja. Ozrite se naokrog in poiščite zanimive posnetke … . Fotografije morajo imeti na hrbtni strani izdelka  čitljivo, s tiskanimi črkami  izpolnjen dodan prijavni obrazec. Le-tegaprejme vsaka šola v elektronski obliki in si ga natisne sama za vsakegasodelujočega posebej. Na naslov društva je potrebno poslati izdelek le v elektronski obliki, saj zaradi ukrepov NIJZ v času korona virusa drugače ni možno. Po razglasitvi rezultatov natečaja je možno objaviti delo v občinskih in drugih javnih glasilih  R Slovenije. Fotografske izdelke je potrebno poslati na naslov društva do 30. aprila 2021.

Prijava na natečaj: vse vrste prispevkov pošljite le v elektronski obliki skupaj z izpolnjeno prijavnico na naslov društva Naša zemlja, Linhartova 13, 1000 Ljubljana do 30. aprila 2021.

Avtorji prispevkov bodo prejeli priznanja. Ob Dnevu Primoža Trubarja, začetnika slovenske književnosti, 8. junija 2021, bomo z društva Naša zemlja poslali na vse sodelujoče šole priznanja za ustvarjalce različnih področij ter potrdila za mentorje s spremnim besedilom o pomenu našega izjemnega domoljuba, ki je prvi svoje rojake poimenoval »lubi Slovenci«.

Vrednotenje  prispevkov: vsa pravočasno prispela literarna, likovna in fotografska dela bo pregledala tričlanska strokovna komisija posameznih področij razpisanega natečaja. Avtorji in šole bodo v štirih tednih od poteka razpisa obveščeni o rezultatih natečaja. Podelili bomo zlata, srebrna in bronasta priznanja. Člani društva Naša zemlja predlagamo, da se za obogatitev vsebine natečaja povežete z ljudmi iz vašega okolja, ki so se ali se še vedno ukvarjajo poklicno ali ljubiteljsko s pridelavo domače hrane. Povedali vam bodo marsikaj zanimivega. Povežite se z lokalnimi kmečkimi društvi in drugimi tovrstnimi združenji ter povprašajte o pomenu in ciljih njihovega dela – vsakdo izmed navedenih vam bo z veseljem s svojega zornega kota predstavil pomen in bogastvo doma pridelane hrane. Izkoristite priložnosti tudi za intervjuje. Da bo vaše delo lokalno prepoznavno bomo o razpisu obvestili vse župane slovenskih občin.

Družboslovno-naravoslovno društvo Naša zemlja
Linhartova 11
1000 LJUBLJANA
Tel: 031 326 317
e-mail: kud@nasazemlja.si