Select Page

Gimnazija Ilirska Bistrica ob slovenskem kulturnem prazniku razpisuje

tradicionalni dijaški pesniški natečaj Makse Samsa.

Priporočena tema pesniškega ustvarjanja se tokrat navezuje na verze Srečka Kosovela iz pesmi Majhen plašč:

Jaz bi hodil
v majhnem plašču
besed.

Ali pod tem naj se skriva
topel, svetál svet.

Priporočena tema/oblika ni obvezna, sodelujete lahko tudi s pesmimi z drugačno tematiko/obliko.

Dijakinje in dijaki, svoje pesmi oddajte profesoricam slovenščine najkasneje do 7. februarja 2020.

Pesmi bo pregledala in o zmagovalni pesmi odločila štiričlanska strokovna komisija v sestavi: Mateja Rebec Hreščak, prof. slov., Katja Koren Valenčič, prof. slov., Tadeja Logar, prof. slov., in Teja Logar Morano, prof. ume.

Avtor/ica zmagovalne pesmi natečaja dobi posebno priznanje Gimnazije Ilirska Bistrica. Zmagovalna pesem bo uvrščena na slovenski nagradni pesniški natečaj za srednješolce »Mala Veronika«.

Aktiv slavistk Gimnazije Ilirska Bistrica