Select Page

Tehnik računalništva – o programu

V šolskem letu 2009/10 smo na Gimnaziji Ilirska Bistrica pričeli poleg programa gimnazije izvajati srednješolski strokovni izobraževalni program tehnik računalništva, za katerega so se na ožjem in širšem območju pokazale večje potrebe.

Naša namera je logična posledica današnjega razvoja informacijske tehnologije, saj hiter razvoj le-te ponuja vedno nove možnosti in izzive ter možnost nadaljevanja študija in samozaposlitve.

Sledili smo tudi interesu podjetji in ustanov po tovrstnem kadru ter interesu učencev in njihovih staršev iz naše regije, ki si želijo šolanja v programu tehnik računalništva v svoji bližini.

Hkrati pa pomeni uvedba novega izobraževalnega programa nov izziv za strokovne delavce naše šole, obogatitev ponudbe srednješolskih izobraževalnih programov v Ilirski Bistrici, s tem pa tudi na Šolskem centru Postojna ter nenazadnje prihod novih dijakov na našo šolo.

V šolskem letu 2012/13 je maturirala prva generacija dijakov, ki se je izobraževala po tem strokovnem programu.

Vodstvo šole


(Število obiskov: 2.238)
Dostopnost