Select Page

Skrbnik komunikacijskih sistemov

Nacionalno poklicno kvalifikacijo Skrbnik/skrbnica komunikacijskih sistemov lahko pridobi, kdor je pozitivno ocenjen iz navedenih strokovnih modulov:

Oznaka Strokovni moduli Vsebinski sklopi Št. kred. točk
M6 Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij Izdelava komunikacijskih inštalacij 5
M7 Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov Strokovni modul v celoti 7
M10 Oprema za multimedijsko tehniko Strokovni modul v celoti 8
M11 Upravljanje IK sistemov Strokovni modul v celoti Strokovni modul v celoti 8

 

Skrbnik komunikacijskih sistemov je zaposljiv v vseh podjetjih, ki imajo svoj oddelek za informatiko. Njegova naloga je zagotavljanje nemotenega dela komunikacijske strojne in programske opreme in pomoč uporabnikom. Skrbnik komunikacijskih sistemov se ravno tako lahko zaposli v podjetjih, ki se profesionalno ukvarjajo z nudenjem komunikacijskih storitev strankam.

Skrbnik komunikacijskih sistemov opravlja naslednja ključna dela:

• pripravlja ustrezna strojna in programska orodja,

• upravlja računalniško omrežje in zagotavlja delovanje strojne in programske komunikacijske opreme,

• upravlja z videokonferenčnim sistemom,

• izvaja varnostne ukrepe na področju komunikacijskih sistemov,

• svetuje na področju komunikacijskih sistemov,

• vodi predpisano dokumentacijo,

• pripravlja manj zahtevne ponudbe za naročnika,

• zagotavlja nemoteno delovanje in vzdržuje komunikacijsko opremo,

• komunicira s sodelavci in strankami in sodeluje v projektnih timih.


(Število obiskov: 591)
Dostopnost