Select Page

Obvezne izbirne vsebine

Dejavnosti, ki se priznajo kot prosta izbira


1. letnik

Dejavnost Št. ur
OBVEZNI DEL  
športni dnevi 18
zdravstvena vzgoja 2
zasvojenost s spletom, varni na internetu, trgovanje z ljudmi 4
delavnice na temo zasvojenosti 2
zdravniški pregled 3
učenje učenja 6
knjižnično-informacijska znanja (ogled mestne knjižnice) 2
ogled glasbene predstave  6
spoznavni dnevi 16
delavnice na temo trajnostnega razvoja 6
ekskurzija – Firence 12
PROSTA IZBIRA  
uporaba spletnih orodij za učenje na daljavo 3
prosta izbira – drugo 10
SKUPAJ 90

2. letnik

Dejavnost Št. ur
OBVEZNI DEL  
športni dnevi 18
naravoslovni dan – Botanični vrt v Ljubljani + filmska predstava 6
učenje socialnih veščin 3
dan prometne vzgoje 6
PROSTA IZBIRA  
ekskurzija na Dunaj in Koroško 24
letna šola v naravi – Prekmurje 24
uporaba spletnih orodij za učenje na daljavo 3
prosta izbira – drugo 6
SKUPAJ 90

3. letnik

Dejavnost Št. ur
OBVEZNI DEL  
športni dnevi 12
zdravniški pregled 4
zdravstvena vzgoja 2
karierna orientacija, TŠI 6
PROSTA IZBIRA  
Hiša EU, ogled seje DZ in NUK-a 8
naravoslovno – športni tabor 24
ekskurzija v tujino 24
drugo, gledališka ali filmska predstava 7
uporaba spletnih orodij za učenje na daljavo 3
SKUPAJ 90

4. letnik

Dejavnost Št. ur
OBVEZNI DEL  
športni dnevi 6
informativni dan 6
karierna orientacija 6
gledališka predstava – večerna predstava 4
uporaba spletnih orodij za učenje na daljavo 3
PROSTA IZBIRA 5
SKUPAJ  30