Select Page

Obvezne izbirne vsebine

Dejavnosti, ki se priznajo kot prosta izbira

Zbirnik opravljenih obveznih izbirnih vsebin


1. letnik

Dejavnost

Št. ur

OBVEZNI DEL

 

športni dnevi

18

zdravstvena vzgoja

2

zasvojenost s spletom

1

varni na spletu

3

delavnice na temo zasvojenosti

2

zdravniški pregled

3

učenje učenja

6

knjižnično-informacijska znanja (ogled mestne knjižnice, projekt Rastem s knjigo)

2

ogled glasbene predstave

6

spoznavni dnevi

16

delavnice na temo trajnostnega razvoja

6

ekskurzija

12

PROSTA IZBIRA

 

uporaba spletnih orodij za učenje na daljavo

3

tečaj oživljanja, drugo

10

SKUPAJ

90


2. letnik

Dejavnost

Št. ur

OBVEZNI DEL

 

športni dnevi

18

naravoslovni dan – Botanični vrt v Ljubljani + filmska predstava

6

učenje socialnih veščin

3

dan prometne vzgoje

6

PROSTA IZBIRA

 

ekskurzija

24

letna šola v naravi – Planica

24

prosta izbira, karierna orientacija

9

SKUPAJ

90


3. letnik

Dejavnost

Št. ur

OBVEZNI DEL

 

športni dnevi

12

zdravniški pregled

4

zdravstvena vzgoja

2

karierna orientacija, TŠI

6

PROSTA IZBIRA

 

Hiša EU, ogled seje DZ in naravoslovne vsebine

8

naravoslovno-družboslovno-športni tabor (Debeli rtič)

24

ekskurzija

24

gledališka ali filmska predstava

10

SKUPAJ

90


4. letnik

Dejavnost

Št. ur

OBVEZNI DEL

 

športni dnevi

12

informativni dan

6

karierna orientacija

6

gledališka predstava – večerna predstava

4

drugo, tečaj oživljanja

2

SKUPAJ 

30


(Število obiskov: 699)
Dostopnost