Select Page

Obveščamo vas o premembi postajališča v vasi Harije, ki velja od 4. 12. 2023 dalje.

Vozila bodo po novem ustavljala na avtobusnem postajališču v Harijah in ne več pri kapelici.

Sprememba je vključena v priložen vozni red.

Ure prevozov ostajajo enake.

Vozni redi začnejo veljati 4. 12. 2023.
(Število obiskov: 128)
Dostopnost