Select Page

Postojnska jama d.d., ki je bila s sklepom Ministrstva za kmetijstvo in okolje št. 35602-37/2013/2 z dne 23. 12. 2013 imenovana kot pooblaščena organizacija za izvajanje usposabljanja in preverjanja usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk, 

vabi zainteresirane kandidate na usposabljanje in opravljanje izpita za jamske vodnike v letu 2024.

Pravna podlaga za izvajanje navedene naloge je 42. člen Zakona o varstvu podzemnih jam (Uradni list RS, št. 2/04 in 61/06) in Pravilnik o usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk (Uradni list RS, št. 77/08).

Roki za prijavo in termini usposabljanja ter preverjanja so naslednji:

Rok za prijavo: 10. maj 2024

Termini usposabljanja: 10., 11., 17. in 18. maj 2024

Termin izpita:  1. junij 2024 

Izvedba usposabljanja, ki je razdeljeno na teoretični in praktični del, skupaj traja 28 ur. Teoretični del poteka v obliki predavanj v prostorih podjetja Postojnska jama d.d., Jamska cesta 30, 6230 Postojna. Praktični del (9 ur) poteka v jami.

Število udeležencev usposabljanja je maksimalno 30.

K izpitu lahko pristopijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednja pogoja:

  • starost najmanj 18 let IN
  • so opravili usposabljanje za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk.

Izpit poteka v dveh delih: pisni in praktični del v jami. K praktičnemu delu izpita lahko pristopijo kandidati, ki so opravili teoretični del izpita. Kandidate oceni 3-članska komisija, v kateri so predstavnik Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU, vodnik Postojnske jame d.d. in predstavnik imenovan s strani Ministrstva za okolje in prostor.

Dokazila: kandidati ob prijavi na izpit predložijo dokazila o izpolnjevanju pogojev. 

Izvedbo izpita bomo organizirali na sedežu Postojnske jame d.d., Jamska cesta 30 v Postojni.

Informacije glede prijave: https://www.postojnska-jama.eu/sl/karierne-moznosti/razpis-jamski-vodniki/

Vodstvo šole


(Število obiskov: 37)
Dostopnost