Select Page

Dijaki, ki zaradi slabšega učnega uspeha ali drugih razlogov razmišljate, da bi v prihodnjem šolskem letu zamenjali smer šolanja, lahko do 3. aprila 2023 oddate Prijavo za vpis v 1. letnik na srednjo šolo, kamor bi se želeli vpisati. Prijava vas ne obvezuje k dejanskemu vpisu, zato jo lahko oddate, tudi če še niste povsem odločeni.

Prijavo za vpis v 1. letnik dobite na spletnih straneh MIZŠ: POVEZAVA

ali v Državni založbi Slovenije.

Prijavo imate možnost oddati tudi kasneje (do 16. maja 2023), vendar le na tiste šole oz. programe, kjer ne bo omejitve vpisa oz. bodo takrat še na voljo prosta mesta.

Po drugem roku popravnih izpitov v avgustu na marsikateri srednji šoli ni več prostih mest, zato je o morebitni menjavi programa potrebno razmisliti že sedaj in si s prijavo zagotoviti prosto mesto.

Kogar ta možnost zanima, naj se pravočasno oglasi v svetovalni službi zaradi dodatnih informacij in razgovora. Prijavnico je potrebno opremiti z žigom srednje šole in drugimi podatki.

Svetovalna služba


(Število obiskov: 83)
Dostopnost