Select Page

Gimnazija Ilirska Bistrica je v mesecu maju sodelovala pri izvedbi vseslovenske akcije Simbioza Giba 2021 in s tem pripomogla k promociji zdravega, aktivnega življenja ter medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja v lokalni skupnosti.

Zavod za medgeneracijsko sodelovanje Simbioza Genesis Ljubljana, socialno podjetje, je kot nosilec projekta Simbioza Giba 2021 za izvedbo navedenih dejavnosti Gimnaziji Ilirska Bistrica izdal potrdilo za sodelovanje.