Select Page

Posodobljeno dne 21. 1. 2021

Razpisani oddelki:

GIMNAZIJA ILIRSKA BISTRICA 
gimnazija1 oddelek
tehnik računalništva1 oddelek

Pomembni datumi:

do 2. 4. 2021Sprejemanje prijav za vpis v šolsko leto 2021/22
do 8. 4. 2021Javna objava številčnega stanja prijav (Internet)
do 22. 4. 2021Prenosi prijav
21. 5. 2021Javna objava omejitve vpisa (Internet)
do 27. 5. 2021Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa / postopku vpisa
od 16. do 21. 6. 2021 (do 14.00)Prinašanje dokumentov za vpis na srednje šole in vpis na šolah brez omejitve
do 21. 6. 2021Vpis učencev, ki so bili uspešni v 1. krogu
do 24. 6. 2021 (do 15.00)Prijava učencev za 2. krog izbirnega postopka (rangiranje)
29. 6. 2021 (do 15.00)Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
do 30. 6. 2021 (do 14.00)Vpis učencev, ki so bili uspešni v 2. krogu
do 1. 7. 2021Objava števila še prostih mest (internet)
od 2. 7. do 31. 8. 2021Vpis na še prosta mesta

Prijave za vpis

Prijavo za vpis v 1. letnik izpolnite vsi, ki se nameravate v letu 2021/22 vpisati v 1. letnik srednje šole, in sicer na obrazcu, ki ga dobite na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: MIZŠ), na naslovu: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/, v rubriki Povezane storitve (Vpis v srednjo šolo) ali v Državni založbi Slovenije. Učenci izpolnite za vpis v 1. letnik samo eno prijavnico (razen, če se želite vzporedno vpisati tudi v program umetniška gimnazija) in jo oddate na svoji osnovni šoli.

Srednje šole bodo sprejemale prijave za vpis najkasneje do 2. aprila 2021. MIZŠ bo objavilo število prijav za vpis na svojih spletnih straneh najkasneje do 8. aprila 2021.

Učenci, ki se boste v roku prijavili za vpis, a se boste na podlagi teh ali drugih informacij želeli prijaviti na drugo srednjo šolo oziroma v drug program, boste lahko prijavo do 22. aprila 2021 prenesli. Do tega datuma bodo vse šole (ne glede na število prijav) sprejemale take prijave. Po tem roku prijav ne boste mogli več prenašati,dokler postopek za izbiro kandidatov ne bo končan, to je do 30. junija 2021.

Učenci, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini, bodo lahko prijavnico oddali še do 25. maja 2021.

Dijaki, ki se želijo ponovno vpisati v prvi letnik srednje šole, vendar v drug program, se lahko za vpis prijavijo do 2. aprila 2021 po postopku, kot velja za kandidate, ki se prijavljajo prvič. Če se ne bodo prijavili v tem roku, se bodo lahko prijavili do 25. maja 2021, vendar le na šole oz. za programe, kjer ne bo omejitve vpisa oz. bodo še prosta mesta.

Vpis

Vsi prijavljeni boste morali izbranim šolam predložiti dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev med 16. in vključno 21. junijem 2021 (do 14. ure). O točnih datumih in urah vpisa boste obveščeni s strani srednje šole. Učenci, ki boste izpolnjevali pogoje, se boste na programe brez omejitve vpisa v tem času tudi vpisali.

Omejitev vpisa

Če bo šola v primeru večjega števila prijavljenih kandidatov za vpis v posamezen program s soglasjem MIZŠ sprejela sklep o omejitvi vpisa, bo prijavljene o tem pisno obvestila do 27. maja 2021.

V primeru omejitve vpisa bodo pri izbiri kandidatov upoštevana naslednja merila za izbiro (kandidati, ki zaključujejo OŠ od šolskega leta 2010/11 naprej): zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole.

Kandidat lahko z učnim uspehom dobi največ 175 točk.

Če se v prvem ali drugem krogu izbirnega postopka na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, pridobljenih iz zaključnih ocen v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole pri predmetih slovenščina (italijanščina oziroma madžarščina kot materni jezik), matematika in prvi tuji jezik. Z učnim uspehom pri teh predmetih lahko kandidat dobi največ 45 točk.

Šolski center Postojna v primeru omejitve vpisa ne predpisuje dodatnih meril za druge dosežke.

Izbira kandidatov bo opravljena v dveh krogih, in sicer:

  • V prvem krogu bodo srednje šole na osnovi navedenih meril izbrale učence za 90 % razpisanih mest. Kandidati bodo o rezultatih obveščeni do 21. junija 2021.
  • Kandidati, ki v prvem krogu ne bodo uspešni, bodo v drugem krogu kandidirali za 10 % preostalih prostih mest na vseh srednjih šolah, ki bodo vpis omejile, in za vsa še prosta mesta na drugih srednjih šolah, ki ne bodo imele dovolj prijavljenih kandidatov. Kandidati bodo o razvrstitvi na eno izmed rangiranih šol obveščeni do 29. junija 2021.

Prosta mesta po končanem drugem krogu bodo objavljena na spletnih straneh MIZŠ do 1. julija 2021.


(Število obiskov: 241)