Select Page

Šolski koledar 2020/21

Koledar

POMEMBNI DATUMI

Torek, 1. 9. 2020 Začetek pouka ob 8.00 (razredna opravila in pouk do vključno 5. šolske ure)
Torek, 15. 9. 2020 Sestanek predstavnikov staršev (Gimnazija Ilirska Bistrica)
Četrtek, 24. 9. 2020 Svet staršev (ŠC Postojna)
Torek, 6. 10. 2020 Sestanek sveta zavoda (ŠC Postojna)
Ponedeljek–petek, 26.–30. 10. 2020 Jesenske počitnice
Sobota, 31. 10. 2020 Dan reformacije
Nedelja, 1. 11. 2020 Dan spomina na mrtve
Ponedeljek, 23. 11. 2020 Informativna konferenca
Petek, 25. 12. 2020 Božič
Sobota, 26. 12. 2020 Dan samostojnosti in enotnosti
Ponedeljek–četrtek, 28.–31. 12. 2020 Novoletne počitnice
Petek in sobota, 1. in 2. 1. 2021 Novo leto
Petek, 15. 1. 2021 Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
Ponedeljek, 18. 1. 2021 Redovalna konferenca (ob 14.00 za strok. šole, ob 16.00 za gim.)
Torek, 19. 1. 2021 Veljati začne nov urnik

Ponedeljek–sreda, 1. 2.–3. 3. 2021

(ponedeljek, 1. 2. 2021 – slovenščina

torek, 2. 2. 2021 – matematika in angleščina

sreda, 3. 2. 2021 – računalništvo

sreda, 3.–13. 2. 2021 – četrti predmet in ustni izpiti

sreda, 3. 3. 2021 – seznanitev kandidatov z rezultati)

Zimski izpitni rok PoM
Ponedeljek, 8. 2. 2021 Prešernov dan – slovenski kulturni praznik
Petek in sobota, 12. in 13. 2. 2021 Informativni dan v srednjih šolah
Ponedeljek–petek, 22.–26. 2. 2021 Zimske počitnice
Četrtek, 25. 2. 2021 (ponedeljek, 1. 3. 2021 – rezerva) Sestanek sveta zavoda (ŠC Postojna)
Torek, 2. 3. 2020 Predmaturitetni preizkus SLO za gimnazijo in RČN za tehnika računalništva
Četrtek, 11. 3. 2021 Predmaturitetni preizkus iz MAT za gimnazijo
Ponedeljek, 5. 4. 2021 Velikonočni ponedeljek
Ponedeljek,  19. 4.  2021 Informativna konferenca
Torek, 27. 4. 2021 Dan upora proti okupatorju
Sreda–petek, 28.–30. 4. 2021 Prvomajske počitnice
Sobota in nedelja, 1. in 2. 5. 2021 Praznik dela
Torek, 4. 5. 2021 SM – slovenščina (esej)
Sreda, 19. 5. 2021 Redovalna konferenca za zaključni letnik
Petek, 21. 5. 2021 Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja in razdelitev spričeval za zaključni letnik
Ponedeljek–petek, 24.–26. 5. 2021 Priprava na SM, PoM
Ponedeljek–sreda, 24–26. 5. 2021 Izpitni rok za izboljševanje ocen za zaključni letnik

Sobota, 29. 5. 2021

(sobota, 29. 5. 2021 – angleščina

ponedeljek, 31. 6. 2021 – slovenščina

sobota, 5. 6. 2021 – matematika

14.–23. 6. 2021 – ustni izpiti)

Začetek SM, PoM v spomladanskem izpitnem roku
Torek, 22. 6. 2021 Redovalna konferenca za ostale letnike, oddaja dnevnikov PUD-a, priprava na popravne izpite
Sreda, 23. 6. 2021 Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za ostale letnike, priprava na popravne izpite
Četrtek, 24. 6. 2021 Zaključek pouka, razdelitev spričeval za ostale letnike in proslava ob dnevu državnosti
Petek, 25. 6. 2021 Dan državnosti
Sreda, 30. 6. 2021 Spomladanski izpitni rok
Sreda, 7. 7. 2021 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
Četrtek, 8. 7. 2021 Razdelitev spričeval po popravnih izpitih, zaključna konferenca ob 13.00
Ponedeljek, 12. 7. 2021 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
Ponedeljek, 16. 8. 2021 Jesenski izpitni rok

RODITELJSKI SESTANKI[1] IN SVET STARŠEV

Torek, 8. 9. 2020 Roditeljski sestanek za 1. letnik gimnazijskega programa
Torek, 15. 9. 2020 Delovna skupina Sveta staršev
Torek, 22. 9. 2020 Roditeljski sestanek za 1. letnik programa tehnik računalništva
Četrtek, 24. 9. 2020 Svet staršev ŠC Postojna
Ponedeljek, 12. 10. 2020 Roditeljski sestanek za višje letnike Gimnazije Ilirska Bistrica
Ponedeljek, 22. 3. 2021 Roditeljski sestanek za vse letnike Gimnazije Ilirska Bistrica, predavanje za starše
Maj 2021 Delovna skupina Sveta staršev
Maj 2021 Svet staršev ŠC Postojna

SKUPNE GOVORILNE URE1

Ponedeljek, 23. 11. 2020 Skupna govorilna ura na Gimnaziji Ilirska Bistrica
Torek, 26. 1. 2021 Skupna govorilna ura na Gimnaziji Ilirska Bistrica
Torek, 20. 4. 2021 Skupna govorilna ura na Gimnaziji Ilirska Bistrica

PREDAVANJE ZA STARŠE

Ponedeljek, 22. 3. 2021 Predavanje za starše (pred roditeljskim sestankom)

KONFERENCE UZ GIMNAZIJE ILIRSKA BISTRICA

Videokonference za RUZ so planirane ob torkih, ob 13.00 oziroma ob 15.00. Videokonferenco skliče razrednik po potrebi, vabilo z dnevnim redom naj bo posredovano RUZ, svetovalnim delavkam in predstojnikom najkasneje v petek pred načrtovanim sestankom.
Ponedeljek, 23. 11. 2020 Konferenca UZ Gimnazije Ilirska Bistrica (pred skupno govorilno uro)
Torek, 20. 4. 2021 Konferenca UZ Gimnazije Ilirska Bistrica (pred skupno govorilno uro)

MATURANTSKI PLES

Petek ali sobota, 26. ali 27. 3. 2021 Maturantski ples

ŠPORTNI DNEVI

Četrtek, 10. 9. 2020 (rezervni termin v naslednjem tednu) 1. športni dan za gimnazijo in tehnika računalništva – POHOD
Četrtek, 21. 1. 2021 (rezervni termin v naslednjem tednu) 2. športni dan za gimnazijo in tehnika računalništva – ZIMSKI ŠPORTNI DAN
Ponedeljek, 31. 5. 2021 oziroma glede na koledar mature 3. športni dan za 1. in 2. letnik (glede na koledar mature) – ATLETIKA

TABORI IN ŠOLA V NARAVI

Sreda–petek, 16.–18. 9. 2020 Spoznavni dnevi za 1. letnik gimnazije (CŠOD Vojsko)
Sreda–petek, 16.–18. 9. 2020 Letna šola v naravi za 2. letnik gimnazije (Murska Sobota)
Sreda–petek, 23.–25. 9. 2020 Naravoslovno–športni tabor za 3. letnik gimnazije (Debeli rtič)
Ponedeljek–sreda, 21.–23. 6. 2021 Podjetniški tabor za 1. letnik tehnika računalništva (Murska Sobota)

OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE/INTERESNE DEJAVNOSTI

Enodnevna ekskurzija v tujino za gimnazijo
Glede na situacijo COVID-19 1. letnik (Beneška Slovenija)
Dvodnevna ekskurzija za gimnazijo
Glede na situacijo COVID-19 1. letnik (Firence)
Večdnevni ekskurziji za gimnazijo
Glede na situacijo COVID-19 2. letnik (Dunaj)
Glede na situacijo COVID-19 3. letnik (Rim)
Večdnevna ekskurzija za tehnika računalništva
Glede na situacijo COVID-19 april 2021 2. in 3. letnik (Nemčija)

PRIREDITVE NA ŠOLI

Sobota, 5. 9. 2020 Sejem rabljenih učbenikov – ODPOVEDAN
Četrtek, 10. 9. 2020 Uraden sprejem dijakov 1. letnika na šolo – ODPOVEDAN
Ponedeljek, 27. 9. 2020 Evropski dan jezikov – nedelja, 26. 9. 2020
Sreda in četrtek, 9. in 10. 12. 2020 Dan odprtih vrat Gimnazije Ilirska Bistrica
Četrtek, 24. 12. 2020 Prireditev ob novem letu in proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti
V tednih med ponedeljkom, 25. 1. 2021, in petkom, 5. 2. 2021 Obeležitev slovenskega kulturnega praznika
Petek in sobota, 12. in 13. 2. 2021 Informativni dan v srednjih šolah
Ponedeljek, 26. 4. 2021 Dan šole – ravnateljev dan (pouka prosto)
Petek, 21. 5. 2021 Podelitev priznanj Mladi upi in razdelitev spričeval za zaključni letnik
Četrtek, 24. 6. 2021 Proslava ob dnevu državnosti, zaključek šolskega leta, podelitev priznanj Mladi upi in razdelitev spričeval – ostali letniki
Sreda, 7. 7. 2021 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
Ponedeljek, 12. 7. 2021 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

DELOVNA PRAKSA, PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU

Tehnik računalništva
Ponedeljek–petek, 7.–18. 6. 2021 2. letnik (10 delovnih dni oz. 76 ur, 21. 6. 2021 – ureditev dokumentacije, 22. in 23. 6. 2021 – priprave na popravne izpite)
Torek–petek, 6.–23. 4. 2021 3. letnik (10 delovnih dni oz. 76 ur + 4 dni namesto v 2019/20 – skupaj 114 ur od predvidenih 152)
Ponedeljek–petek, 19.–30. 10. 2020 4. letnik (10 delovnih dni oz. 76 ur iz 2019/20)
Nedelja–sobota, 23. 5.–12. 6. 2021 Praksa v tujini za 3. letnik – 3 dijaki Španija, 3 dijaki Portugalska in 4 dijaki Malta
Po zaključku poklicne mature (odhod med 22. in 25. 6. 2021) Praksa v tujini za 4. letnik – Španija, Finska in Estonija (15 do 20 delovnih dni iz 2019/20)

[1] Roditeljski sestanki in skupne govorilne ure (govorilne ure po predhodni najavi staršev) ob 16.30 v prostorih Gimnazije Ilirska Bistrica.