Select Page

Krožki

V skladu s priporočili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in Nacionalnega inštituta za javno zdravje se krožki na Gimnaziji Ilirska Bistrica trenutno NE IZVAJAJO, razen literarno-novinarskega krožka, ki poteka na daljavo.

Krožki in interesne dejavnosti, ki potekajo kot priprave na tekmovanja in udeležba na šolskih, regijskih in državnih pa tudi mednarodnih tekmovanjih, ki se bodo v primeru s strani dijakov izkazanega interesa in razmer oziroma priporočil, povezanih s COVID-19, ki bodo to omogočale, izvajale v šolskem letu 2020/21:

KROŽEK MENTOR e-POŠTA

LETNO ŠT. UR

TERMIN SREČANJ
Pevski zbor
Gimnazije Ilirska Bistrica
Ana Celin Lenarčič ana.celin-lenarcic@scpo.si

70

2 uri tedensko
Popotniški krožek Sonja Škrlj Počkaj,
Mateja Kafol
sonja.skrlj@scpo.si
mateja.kafol@scpo.si

35

2–3 ekskurzije v tujino
Gledališki abonma Jasna Kramar Leban jasna.kramar@scpo.si

16

Štiri predstave letno
Bralni klub Mateja Rebec Hreščak mateja.rebec@scpo.si

35

okt., dec., feb., apr.
Računalniški krožek Nejc Konjevič nejc.konjevic@scpo.si

70

Po dogovoru, termin določen naknadno
Fotokrožek mentor določen naknadno mentor določen naknadno

70

Po dogovoru, termin določen naknadno
Zgodovinski krožek I Sonja Škrlj Počkaj sonja.skrlj@scpo.si

20

Dejavnosti v sklopu programa Erasmus+ (projekt GOS21)
Dramski krožek mentor JSKD igor.stemberger@jskd.si

70

Po dogovoru
Literarno-novinarski krožek Tamara Rojc
Tadeja Logar
tamara.rojc@scpo.si
tadeja.logar@scpo.si

35

Po dogovoru
Šolsko glasilo (Ne)umnosti Tamara Rojc
Tadeja Logar
tamara.rojc@scpo.si
tadeja.logar@scpo.si

35

Po dogovoru
Prostovoljno delo Franci Nahtigal franci.nahtigal@scpo.si

Izbirno

Po dogovoru
Tečaj avtogenega treninga Marija Pirih marija.pirih@scpo.si

8

Po dogovoru
Podjetniški krožek Dejan Krebelj dejan.krebelj@scpo.si

Izbirno

StartUp vikend
Šolski ekovrt Barbara Dekleva barbara.dekleva@scpo.si

70

Po dogovoru
Novinarji KK Plama-pur Tomaž Slavec t.slavec@gmail.com

Po dogov.

Po dogovoru, termin določen naknadno
Robotika in informatika Klavdij Logar klavdij.logar@scpo.si

Po dogov.

Po dogovoru (priprava na tekmovanja iz robotike in informatike)
Matematični krožek Marja Oberstar marja.oberstar@scpo.si

Po dogov.

Po dogovoru (priprava na tekmovanja iz matematike)
Kemijski krožek Magdalena Klasinc,
Klara Kresevič Bajec
magdalena.klasinc@scpo.si,
klara.kresevic@scpo.si

10

Po dogovoru (priprava na tekmovanja iz kemije)
Biološki krožek Barbara Dekleva barbara.dekleva@scpo.si

Po dogov.

Po dogovoru (priprava na tekmovanja iz biologije)
Zgodovinski krožek II Eneja Božič eneja.bozic@scpo.si

20

Po dogovoru (priprava na tekmovanja iz zgodovine)
Geografski krožek Dolores Sitar dolores.sitar@scpo.si

Po dogov.

Po dogovoru (priprava na tekmovanja iz geografije)
Španomanija Katarina Gospodarič katarina.gospodaric@scpo.si

Po dogov.

Po dogovoru (priprava na tekmovanja iz španščine)
Angleščina Eva Kristan,
Romana Štajnrajh
eva.kristan@scpo.si,
romana.stajnrajh@scpo.si

Po dogov.

Po dogovoru (priprava na tekmovanja iz angleščine)
Italijanščina Cvetka Bajec cvetka.bajec@scpo.si

Po dogov.

Po dogovoru (priprava na tekmovanja iz italijanščine)
Nemščina Bojana Rosina Simonič bojana.simonic@scpo.si

Po dogov.

Po dogovoru (priprava na tekmovanja iz nemščine)