Select Page

Družboslovno-naravoslovno društvo Naša zemlja za šolsko leto 2019/2020 razpisuje

literarni, likovni in fotografski  natečaj

»Moja domovina – svoboden kot ptica!«

Natečaj je namenjen učencem osnovnih šol v Republiki Sloveniji, šol s slovenskim učnim jezikom v zamejstvu, dijakom različnih srednjih šol v Sloveniji ter v zamejstvu. Člani društva bomo veseli, če se bo za katerokoli obliko natečaja odločilo čim več sodelujočih.

1. LITERARNI NATEČAJ

Literarni natečaj je namenjen učencem od 3. do 9. razreda osnovnih šol in dijakom srednjih šol. Na društvu pričakujemo z vsake šole v naši državi in iz zamejstva največ tri literarne prispevke iz posameznega oddelka v vezani ali nevezani besedi.

V svojih prispevkih naj se avtorji vživijo v izjemno naravno dediščino R Slovenije, ki je neločljivo povezana z našim vsakdanjim življenjem. V bližnji in širši okolici lahko najdete pravo bogastvo raznovrstnih ptic. Potep po travnikih, gozdovih,  naseljih, ob morju ter celinskih vodah bo posameznika  postavila zopet v povsem drugačen čas in okolje, v svobodo občutij, v svet nevsakdanjih dogajanj. Prisluhnite starejšim, ki znajo slikovito pripovedovati o pomenu različnih ptic v zvezi z letnimi časi, domačijami, dogodki iz življenja … Sprostite svojo domišljijo in premislite o metaforičnem pomenu razvoja svobode slovenskega človeka.

K besedilu mora biti čitljivo, s tiskanimi črkami  izpolnjen in  prilepljen prijavni obrazec. Le-tega prejme vsaka šola v elektronski obliki in si ga natisne sama za vsakega sodelujočega posebej. Na naslov društva je potrebno oddati prispevek v pisni in v elektronski obliki, saj bi tako bila možna objava dela v različnih občinskih in drugih javnih glasilih R Slovenije. Prispevke pričakujemo na društvu  do 30. marca 2020.

Tehnike izražanja: prosti spisi, pesmi, eseji, črtice, anekdote, strip, igra.

2. LIKOVNA DELA

Likovni natečaj je namenjen učencem od 1. do 9. razreda osnovnih šol in dijakom srednjih šol. Na društvu pričakujemo z vsake sodelujoče šole v naši državi in iz zamejstva največ tri likovne prispevke iz posameznega oddelka. Tema za likovne izdelke je predstavitev vrst ptic iz bližnjega okolja avtorja. Ozrite se naokrog in poiščite zanimive predmete, kraje, objekte povezane s pticami, ki nas spremljajo skozi vse leto, ob različnih priložnostih . Ptice so pogosto upodobljene tudi na zastavah in grbih.

Učence in dijake želimo spodbuditi, da na likovni način izrazijo svoj odnos do svobode človeka in slovenske naravne dediščine v svojem bližnjem okolju. To lahko storijo v katerikoli likovni  tehniki in v poljubni velikosti. Navdušeni bomo tudi nad tridimenzionalnimi izdelki. Prispevki so lahko delo enega avtorja ali skupine. Dela pošljete na naslov društva do 30. marca 2020.

Na hrbtni strani likovnega izdelka mora biti čitljivo, s tiskanimi črkami  izpolnjen in  prilepljen prijavni obrazec. Le-tega prejme vsaka šola v elektronski obliki in si ga natisne sama za vsakega sodelujočega posebej. Na naslov društva je potrebno oddati prispevek v originalni obliki in tudi v elektronski obliki, saj bi tako bila omogočena morebitna objava v občinskih in drugih javnih glasilih  R Slovenije. Na naslovno stran izdelka prilepite v desni spodnji kot priložen obrazec z osnovnimi podatki avtorja; tako bo olajšano delo ob postavitvi razstave izdelkov na zaključnih prireditvah.

3. FOTOGRAFIJA

Fotografski natečaj je namenjen učencem od 3. do 9. razreda osnovnih šol in dijakom srednjih šol. Člani društva pričakujemo z vsake sodelujoče šole v naši državi in iz zamejstva največ  tri fotografije iz posameznega oddelka.

Izdelek je lahko v barvni ali črno-beli tehniki. Tema za fotografske izdelke je predstavitev vrst ptic iz bližnjega okolja avtorja. Ozrite se naokrog in poiščite zanimive predmete, kraje, objekte povezane s pticami, ki nas spremljajo skozi vse leto, ob različnih priložnostih, na različne načine .. Fotografije morajo imeti na hrbtni strani izdelka  čitljivo, s tiskanimi črkami  izpolnjen in  prilepljen prijavni obrazec. Le-tega prejme vsaka šola v elektronski obliki in si ga natisne sama za vsakega sodelujočega posebej. Na naslovno stran izdelka prilepite v desni spodnji kot priložen obrazec z osnovnimi podatki avtorja; tako bo olajšano delo ob postavitvi razstave izdelkov na zaključnih prireditvah.

Na naslov društva je potrebno oddati prispevek v originalni obliki in tudi v elektronski obliki, saj bi tako bila omogočena morebitna objava v občinskih in drugih javnih glasilih  R Slovenije. Fotografske izdelke je potrebno poslati na naslov društva do 30. marca 2020.

4. POMEMBNO

Prispele izdelke različnih ustvarjalcev bomo razstavili po posameznih ustanovah v različnih delih Slovenije.

Prijava na natečaj: vse vrste prispevkov pošljite skupaj s prijavnico na naslov društva Naša zemlja, Linhartova 13, 1000 Ljubljana do 30. marca 2020.

Avtorji prispevkov bodo prejeli priznanja ter vabilo na javno zaključno prireditev, ki bo predvidoma 4. junija 2020, v tednu Primoža Trubarja, začetnika slovenske književnosti.  Zaključne prireditve bodo v različnih krajih Slovenije, glede na število udeleženih šol.

Vrednotenje  prispevkov: vsa pravočasno prispela literarna, likovna in fotografska dela bo pregledala tričlanska strokovna komisija posameznih področij razpisanega natečaja. Avtorji in šole bodo v štirih tednih od poteka razpisa obveščeni o rezultatih natečaja.

Člani društva Naša zemlja predlagamo, da se za obogatitev vsebine natečaja povežete z ljudmi iz vašega okolja, ki so se ali se še vedno ukvarjajo s proučevanjem ptic in njihovega bivanjskega prostora poklicno ali ljubiteljsko. Povedali vam bodo marsikaj zanimivega v povezavi s temo natečaja. Povežite se z Območnimi enotami Zavoda varstva naravne dediščine Slovenije, z vsebinsko ustreznimi muzeji, lokalnimi društvi za opazovanje in proučevanje ptic, – vsakdo izmed navedenih vam bo z veseljem s svojega zornega kota predstavil pomen in bogastvo sveta ptic. Lahko vas bodo poučili o razlikah med posameznimi sestavnimi deli tega zanimivega področja.

Družboslovno-naravoslovno društvo Naša zemlja
Linhartova 11
1000 LJUBLJANA
Tel: 031 326 317
e-mail: kud@nasazemlja.si