Select Page


Zdravniški pregled in zdravstvena vzgoja za 1. A

torek, 10. septembra 2019, bosta za 1. A/IB (12 deklet in 8 fantov) organizirana zdravniški pregled in zdravstvena vzgoja. Prva polovica oddelka (prvih deset dijakov po abecednem vrstnem redu priimkov) se zbere ob 8.00, druga polovica oddelka (drugih deset dijakov po abecednem vrstnem redu priimkov) pa ob 10.00 v Zdravstvenem domu Ilirska Bistrica. Opravljen bo tudi laboratorijski pregled krvi in urina (ni potrebno biti tešč). Po končanem zdravniškem pregledu bo sledila zdravstvena vzgoja.

Dijaki/nje s seboj prinesejo zdravstveno izkaznico.

Dijaki, ki nimajo izbranega zdravnika v Ilirski Bistrici in niso še opravljali sistematskega pregleda v ZD Ilirska Bistrica,  morajo pred zdravniškim pregledom od osebnega zdravnika pridobiti izpis iz zdravstvenega kartona in ga prinesti s seboj.

Zdravniški pregled in zdravstvena vzgoja sta za dijake/inje obvezna.

Po zdravniškem pregledu in zdravstveni vzgoji dijaki/inje pridejo na šolo, kjer imajo ob 12.30 svečani sprejem dijakov/inj 1. letnika Gimnazije Ilirska Bistrica.

Dijaki imajo tega dne ob 10.25 organizirano malico na šoli. V primeru, da dijaki tega dne ne želijo malicati na šoli, morajo malico individualno odjaviti preko spletne aplikacija LO.POLIS.


Zdravniški pregled in zdravstvena vzgoja za 1. R

torek, 17. septembra 2019, bosta za 1. R organizirana zdravniški pregled in zdravstvena vzgoja. Prva polovica oddelka (prvih dvanajst dijakov po abecednem vrstnem redu priimkov) se zbere ob 8.00, druga polovica oddelka (drugih dvanajst dijakov po abecednem vrstnem redu priimkov) pa ob 10.00 v Zdravstvenem domu Ilirska Bistrica. Opravljen bo tudi laboratorijski pregled krvi in urina (ni potrebno biti tešč). Po končanem zdravniškem pregledu bo sledila zdravstvena vzgoja.

Dijaki s seboj prinesejo zdravstveno izkaznico.

Dijaki, ki nimajo izbranega zdravnika v Ilirski Bistrici in niso še opravljali sistematskega pregleda v ZD Ilirska Bistrica,  morajo pred zdravniškim pregledom od osebnega zdravnika pridobiti izpis iz zdravstvenega kartona in ga prinesti s seboj.

Zdravniški pregled in zdravstvena vzgoja sta za dijake obvezna.

Po zdravniškem pregledu in zdravstveni vzgoji dijaki pridejo na šolo in imajo od 6. šolske ure dalje pouk po urniku.


Zdravniški pregled in zdravstvena vzgoja za 3. R

torek, 24. septembra 2019, bosta za 3. R/IB (1 dekle in 25 fantov) organizirana zdravniški pregled in zdravstvena vzgoja. Prva polovica oddelka (prvih trinajst dijakov po abecednem vrstnem redu priimkov) se zbere ob 8.00, druga polovica oddelka (drugih trinajst dijakov po abecednem vrstnem redu priimkov) pa ob 10.00 v Zdravstvenem domu Ilirska Bistrica. Po končanem zdravniškem pregledu in cepljenju proti tetanusu bo sledila zdravstvena vzgoja.

Dijaki s seboj prinesejo zdravstveno izkaznico in (rumeno) knjižico o cepljenju oz. (belo) zloženko o cepljenju ter podpisano izjavo o cepljenju (podpisano izjavo prinesejo vsi, tisti, ki se ne želijo cepiti proti tetanusu, se o tem izjasnijo v izjavi). Obrazec izjave o cepljenju dobijo pri razredniku.

Dijaki, ki nimajo izbranega zdravnika v Ilirski Bistrici in niso še opravljali sistematskega pregleda v ZD Ilirska Bistrica,  morajo pred zdravniškim pregledom od osebnega zdravnika pridobiti izpis iz zdravstvenega kartona in ga prinesti s seboj.

Zdravniški pregled in zdravstvena vzgoja sta za dijake obvezna.

Po zdravniškem pregledu in zdravstveni vzgoji dijaki pridejo na šolo in imajo od 6. šolske ure dalje pouk po urniku.


Zdravniški pregled in zdravstvena vzgoja za 3. A

torek, 1. oktobra 2019, bosta za 3. A/IB (5 fantov in 8 deklet) organizirana zdravniški pregled in zdravstvena vzgoja. Vsi dijaki se ob 8.00 zberejo v Zdravstvenem domu Ilirska Bistrica. Po končanem zdravniškem pregledu in cepljenju proti tetanusu bo sledila zdravstvena vzgoja, ki se bo zaključila predvidoma do 11.00.

Dijaki s seboj prinesejo zdravstveno izkaznico in (rumeno) knjižico o cepljenju oz. (belo) zloženko o cepljenju ter podpisano izjavo o cepljenju (podpisano izjavo prinesejo vsi, tisti, ki se ne želijo cepiti proti tetanusu, se o tem izjasnijo v izjavi). Obrazec izjave o cepljenju dobijo pri razredniku.

Dijaki, ki nimajo izbranega zdravnika v Ilirski Bistrici in niso še opravljali sistematskega pregleda v ZD Ilirska Bistrica,  morajo pred zdravniškim pregledom od osebnega zdravnika pridobiti izpis iz zdravstvenega kartona in ga prinesti s seboj.

Zdravniški pregled in zdravstvena vzgoja sta za dijake/inje obvezna.

Po zdravniškem pregledu in zdravstveni vzgoji dijaki pridejo na šolo in imajo od 5. šolske ure dalje pouk po urniku.


Vodstvo šole