Select Page

Gimnazije Ilirska Bistrica je v šolskem letu 2018/19 sodelovala z raziskovalno nalogo na srečanju srednješolskih raziskovalk in raziskovalcev novejše slovenske zgodovine. Srečanje organizirajo Zavod RS za šolstvo, Slovensko sociološko društvo, Zveza zgodovinskih društev in Društvo učiteljev zgodovine Slovenije v sodelovanju s Körber-Stiftung iz Hamburga. Tema letošnjega razpisa je bila Stoletje spreminjanja naših meja.

Avtorji raziskovalne naloge pred vhodom v italijansko utrdbo na Primožu nad Pivko (vir: Gimnazija Ilirska Bistrica)

Raziskovalna naloga dijakov 3. letnika Gimnazije Ilirska Bistrica Elme Kamberovske, Jurija Kreblja in Jane Volk je bila ocenjena kot najboljša naloga v Sloveniji. Za ta dosežek so si dijaki prislužili nominacijo za poletno akademijo Eustory v eni izmed evropskih držav.

V nalogi z naslovom Trnovo in Ilirska Bistrica sta Villa del Nevoso postala so dijaki pod mentorstvom mag. Sonje Škrlj Počkaj raziskovali značilnosti življenja na Ilirskobistriškem med obema svetovnima vojnama, torej v obdobju, ko je bilo to področje del Kraljevine Italije.

Pri svojem delu so se osredotočili na raziskovanje novo nastale državne meje med Kraljevino Italijo in Kraljevino SHS, to je rapalske meje, pri čemer se je bila raziskava omejena na območje današnje občine Ilirska Bistrica. Dijake je zanimalo predvsem utrjevanje in varovanje meje na obravnavanem območju, prehajanje meje in vpliv meje na prebivalstvo, raziskovali pa so tudi materialne ostanke italijanske prisotnosti v naših krajih in podobno.

Seveda se naloga ni mogla izogniti vzponu fašizma in vplivu fašistične Italije na življenje na Ilirskobistriškem, saj je ravno italijanska raznarodovalna politika najbolj zaznamovala življenje slovenskega prebivalstva na zahodni strani rapalske meje.

Pri svojem delu so si mladi raziskovalci pomagali z intervjuji starejših prebivalcev in spomini njihovih prednikov, z anketnimi vprašalniki, s preučevanjem popisov prebivalstva in matičnih knjig, z deloma na terenu (obisk utrdb ob rapalski meji oziroma utrdb Alpskega zidu), fotografijami in preučevanjem literature.

Elmi, Juriju in Jani ter seveda mentorici mag. Sonji Škrlj Počkaj iskreno čestitamo!

Vodstvo Gimnazije Ilirska Bistrica