Select Page

Dragi dijaki in dijakinje,

zavedamo se, da je pred vami pomembna odločitev – izbira nadaljnjega šolanja, ki vam jo želimo vsaj malo poenostaviti.

Vabimo vas, da se pridružite dogodku PREDSTAVITEV FAKULTET, ki bo v soboto, 18. januarja 2020, na Gimnaziji Ilirska Bistrica v večnamenskem prostoru (učilnica št. 1 v pritličju).

Ob 15. uri vam bodo svoje študijske programe predstavili študenti družboslovnih smeri, ob 16.30 pa boste lahko prisluhnili predstavitvi naravoslovnih smeri.

Študenti bodo seveda odprti tudi za vprašanja in pogovor.

Predstavljene bodo sledeče fakultete in študijski programi, za katere se je pokazal interes s strani dijakov/inj zaključnega letnika Gimnazije Ilirska Bistrica:

 • Filozofska fakulteta (UL) – anglistika, zgodovina, geografija, psihologija,
 • Pedagoška fakulteta (UL) – pedagogika, socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika,
 • Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL) – kemija, kemijsko inženirstvo,
 • Pravna fakulteta (UL),
 • Ekonomska fakulteta (UL),
 • Fakulteta za arhitekturo (UL),
 • Fakulteta za šport (UL),
 • Fakulteta za upravo (UL),
 • Fakulteta za socialno delo (UL),
 • Fakulteta za farmacijo (UL),
 • Medicinska fakulteta (UL),
 • Fakulteta za humanistične študije (UP) – anglistika, slovenistika,
 • Fakulteta za vede o zdravju (UP) – aplikativna kineziologija, dietetika.

Spremljajte nas: 😉

https://www.facebook.com/srednjasola.ilb/ / https://www.facebook.com/ksibko/

Gimnazija Ilirska Bistrica v sodelovanju s Klubom študentov Ilirska Bistrica