Select Page

Šolski koledar 2018/19

Koledar

POMEMBNI DATUMI

Ponedeljek, 3. 9. 2018 Začetek pouka
Četrtek, 27. 9. 2018 Svet staršev
Sobota, 29. 9. 2018 Pouk (nadomeščanje pouka prostega dne 24. 12. 2018) – 1. športni dan – POHOD
Četrtek, 4. 10. 2018 Sestanek sveta zavoda
Ponedeljek–petek, 29. 10.–2. 11. 2018 Jesenske počitnice
Sreda, 31. 10. 2018 Dan reformacije
Četrtek, 1. 11. 2018 Dan spomina na mrtve
Ponedeljek, 26. 11. 2018 (Informativna) konferenca UZ Gimnazije Ilirska Bistrica, popoldanska govorilna ura, roditeljski sestanek za zaključni letnik (SM, PoM, karierno svetovanje)
Ponedeljek, 24. 12. 2018 Pouka prost dan (nadomeščanje v soboto, 29. 9. 2018)
Torek, 25. 12. 2018 Božič
Sreda, 26. 12. 2018 Dan samostojnosti in enotnosti
Četrtek–ponedeljek, 27.–31. 12. 2018 Novoletne počitnice
Torek in sreda, 1. in 2. 1. 2019 Novo leto
Torek, 15. 1. 2019 Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja, redovalna konferenca (ob 14.00 za strok. šole, ob 16.00 za gim. in teh. rač.)
Petek–četrtek, 1.–28. 2. 2019 Zimski izpitni rok PoM
Petek, 8. 2. 2019 Prešernov dan – slovenski kulturni praznik
Petek in sobota, 15. in 16. 2. 2019 Informativni dan v srednjih šolah
Ponedeljek–petek, 25. 2.–1. 3. 2019 Zimske počitnice
Četrtek, 28. 2. 2019 Sestanek sveta zavoda
Sobota, 9. 3. 2019 Predmaturitetni preizkus (MAT, RČN)
Ponedeljek,  8. 4.  2019 Informativna konferenca
Ponedeljek, 22. 4. 2019 Velikonočni ponedeljek
Sobota, 27. 4. 2019 Dan upora proti okupatorju
Ponedeljek in torek, 29. in 30. 4. 2019 Prvomajske počitnice
Sreda in četrtek, 1. in 2. 5. 2019 Praznik dela
Petek, 3. 5. 2019 Pouka prost dan (nadomeščanje v soboto, 11. 5. 2019)
Torek, 7. 5. 2019 SM – slovenščina (esej)
Sobota, 11. 5. 2019 Pouk (nadomeščanje pouka 3. 5. 2019) – dan šole, za dijake prost dan
Ponedeljek, 20. 5. 2019 Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja in pouka za zaključni letnik (prilagojen urnik), redovalna konferenca za zaključni letnik
Torek, 21. 5. 2019 Razdelitev spričeval za zaključni letnik – ob 12.00
Torek–petek, 21.–24. 5. 2019 Priprava na SM, PoM
Ponedeljek, 27. 5. 2019 Izpitni rok za izboljševanje ocen za zaključni letnik
Sreda, 29. 5. 2019 Začetek SM, PoM v spomladanskem izpitnem roku
Četrtek, 20. 6. 2019 Redovalna konferenca za ostale letnike
Petek, 21. 6. 2019 Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za ostale letnike, priprava na popravne izpite
Ponedeljek, 24. 6. 2019 Zaključek pouka, razdelitev spričeval za ostale letnike, oddaja dnevnikov PUD-a in proslava ob dnevu državnosti
Torek, 25. 6. 2019 Dan državnosti
Ponedeljek, 1. 7. 2019 Spomladanski izpitni rok
Petek, 5. 7. 2019 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
Petek, 5. 7. 2019 Zaključna konferenca ob 13.00
Ponedeljek 9. 7. 2019 Razdelitev spričeval po popravnih izpitih
Četrtek, 11. 7. 2019 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
Petek, 16. 8. 2019 Jesenski izpitni rok

RODITELJSKI SESTANKI

Torek, 18. 9. 2018 Roditeljski sestanek za 1. letnik Gimnazije Ilirska Bistrica
Ponedeljek, 15. 10. 2018 Roditeljski sestanek za višje letnike Gimnazije Ilirska Bistrica (predstavitev šolskih pravil in drugih sprememb šolske zakonodaje)
Ponedeljek, 26. 11. 2018 Roditeljski sestanek za zaključni letnik (SM, PoM, karierno svetovanje)
Ponedeljek, 18. 3. 2019 Roditeljski sestanek za vse letnike Gimnazije Ilirska Bistrica, predavanje za starše

SKUPNE GOVORILNE URE[1]

Ponedeljek, 26. 11. 2018 Skupna govorilna ura na Gimnaziji Ilirska Bistrica
Ponedeljek, 28. 1. 2019 Skupna govorilna ura na Gimnaziji Ilirska Bistrica
Ponedeljek, 15. 4. 2019 Skupna govorilna ura na Gimnaziji Ilirska Bistrica

PREDAVANJE ZA STARŠE

Ponedeljek, 18. 3. 2019 Predavanje za starše (pred roditeljskim sestankom)

KONFERENCE UZ GIMNAZIJE ILIRSKA BISTRICA

Ponedeljek, 26. 11. 2018 (Informativna) konferenca UZ Gimnazije Ilirska Bistrica (pred skupno govorilno uro in roditeljskim sestankom za zaključni letnik)
Ponedeljek, 28. 1. 2019 Konferenca UZ Gimnazije Ilirska Bistrica (pred skupno govorilno uro)
Ponedeljek, 15. 4. 2019 Konferenca UZ Gimnazije Ilirska Bistrica (pred skupno govorilno uro)

MATURANTSKI PLES

Petek in sobota, 29. in 30. 3. 2019 Maturantski ples

ŠPORTNI DNEVI

Sobota, 29. 9. 2018 1. športni dan za gimnazijo in tehnika računalništva – POHOD
Četrtek, 17. 1. 2019 (rezervni termin: četrtek, 24. 1. 2019) 2. športni dan za gimnazijo in tehnika računalništva – ZIMSKI ŠPORTNI DAN
Junij 2019 3. športni dan za 1. in 2. letnik tehnika računalništva (glede na koledar mature) – ATLETIKA

TABORI IN ŠOLA V NARAVI

Sreda–petek, 12.–14. 9. 2018 Spoznavni vikend za 1. letnik gimnazije (CŠOD Vojsko)
Sreda–petek, 3.–5. 10. 2018 Letna šola v naravi za 2. letnik gimnazije (CŠOD Planica)
Ponedeljek–sreda, 24.–26. 9. 2018 Podjetniški tabor za 3. letnik gimnazije (Debeli rtič)

OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE/INTERESNE DEJAVNOSTI

Enodnevna ekskurzija v tujino za gimnazijo
Oktober 2018 1. letnik (Beneška Slovenija)
Dvodnevna ekskurzija za gimnazijo
Junij 2019 1. letnik (Firence)
Večdnevni ekskurziji za gimnazijo
Junij 2019 2. letnik (Dunaj)
April 2019 3. letnik (Berlin)
Večdnevni podjetniški tabor za tehnika računalništva
Ponedeljek–sreda, 3.–5. 6. 2019 1. letnik (Prekmurje)
Večdnevna ekskurzija za tehnika računalništva
Junij 2019 2. in 3. letnik (Nemčija, Italija)

PRIREDITVE NA ŠOLI

Sobota, 8. 9. 2018 Sejem rabljenih učbenikov
Torek, 11. 9. 2018 Uraden sprejem dijakov 1. letnika na šolo
Sreda, 26. 9. 2018 Evropski dan jezikov
Sreda in četrtek, 5. in 6. 12. 2018 Dan odprtih vrat Gimnazije Ilirska Bistrica
Petek, 21. 12. 2018 Prireditev ob novem letu oz. proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti
V tednu med ponedeljkom, 28. 1. 2019, in četrtkom, 7. 2. 2019 Obeležitev slovenskega kulturnega praznika
Petek in sobota, 15. in 16. 2. 2019 Informativni dan v srednjih šolah
Sobota, 11. 5. 2019 Dan šole – ravnateljev dan (nadomeščanje pouka 3. 5. 2019)
Torek, 21. 5. 2019 Podelitev priznanj Mladi upi in razdelitev spričeval za zaključni letnik – ob 12.00
Ponedeljek, 24. 6. 2019 Proslava ob dnevu državnosti, zaključek šolskega leta, podelitev priznanj Mladi upi in razdelitev spričeval – ostali letniki
Petek, 5. 7. 2019 Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi
Četrtek, 11. 7. 2019 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi

DELOVNA PRAKSA, PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU

Tehnik računalništva
Ponedeljek–petek, 10.–21. 6. 2019 2. letnik (10 delovnih dni oz. 76 ur)
Ponedeljek–petek, 1.–12. 4. 2019 3. letnik (10 delovnih dni oz. 76 ur)
Sreda–torek, 3.–23. 4. 2019 Praksa v tujini za 3. letnik – Španija, Finska in Estonija

[1] Skupne govorilne ure bodo po predhodni najavi staršev ob 16.30 v prostorih Gimnazije Ilirska Bistrica.