Select Page

Šolski koledar 2017/18

Koledar

POMEMBNI DATUMI

Petek, 1. 9. 2017 Začetek pouka
Ponedeljek, 25. 9. 2017 Svet staršev
Četrtek, 5. 10. 2017 Sestanek sveta zavoda
Ponedeljek–petek, 30. 10.–
3. 11. 2017
Jesenske počitnice
Torek, 31. 10. 2017 Dan reformacije
Sreda, 1. 11. 2017 Dan spomina na mrtve
Ponedeljek, 20. 11. 2017 Informativna konferenca za vse letnike
Ponedeljek, 25. 12. 2017 Božič
Torek, 26. 12. 2017 Dan samostojnosti in enotnosti
Sreda–petek, 27.–29. 12. 2017 Novoletne počitnice
Ponedeljek in torek, 1. in 2. 1. 2017 Novo leto
Ponedeljek, 15. 1. 2018

Zaključek 1. ocenjevalnega obdobja

Redovalna konferenca

Zamenjava urnika za 2. polletje

Četrtek–sreda, 1.–28. 2. 2018 Zimski izpitni rok PoM
Četrtek, 8. 2. 2018 Prešernov dan – slovenski kulturni praznik
Petek in sobota, 9. in 10. 2. 2018 Infromativni dan v srednjih šolah
Ponedeljek–petek, 19.–23. 2. 2018 Zimske počitnice
Torek, 27. 2. 2018 Sestanek sveta zavoda
Sobota, 10. 3. 2018 Predmaturitetni preizkus (SLO, RČN)
Ponedeljek, 2. 4. 2018 Velikonočni ponedeljek
Ponedeljek,  16. 4.  2018 Informativna konferenca za vse letnike
Petek, 27. 4. 2018 Dan upora proti okupatorju
Ponedeljek, 30. 4. 2018 Prvomajske počitnice
Torek in sreda, 1. in 2. 5. 2018 Praznik dela
Petek, 4. 5. 2018 SM – slovenščina (esej)
Sreda, 16. 5. 2018 Redovalna konferenca za zaključni letnik
Petek, 18. 5. 2018 Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za zaključni letnik
Ponedeljek, 21. 5. 2018 Zaključek pouka in razdelitev spričeval za zaključni letnik
Ponedeljke–petek, 21.–25. 5. 2018 Priprava na SM, PoM

Ponedeljek, 28. 5. 2018

Četrtek, 17. 5. 2018

Izpitna roka za izboljšanje ocen za zaključni letnik
Torek, 29. 5. 2018 Začetek SM, PoM v spomladanskem izpitnem roku
Sreda, 20. 6. 2018 Redovalna konferenca za ostale letnike
Četrtek, 21. 6. 2018

Zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za ostale letnike

Priprava na popravne izpite

Petek, 22. 6. 2018 Zaključek pouka, razdelitev spričeval za ostale letnike in proslava ob dnevu državnosti
Ponedeljek, 25. 6. 2018 Dan državnosti
Petek, 29. 6. 2018 Spomladanski izpitni rok
Četrtek, 5. 7. 2018 Zaključna konferenca
Petek, 6. 7. 2018

Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

Razdelitev spričeval po popravnih izpitih

Sreda, 11. 7. 2018 Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
Četrtek, 16. 8. 2018 Jesenski izpitni rok

RODITELJSKI SESTANKI

Torek, 19. 9. 2017 Roditeljski sestanek za 1. letnik Gimnazije Ilirska Bistrica
Ponedeljek, 16. 10. 2017 Roditeljski sestanek za vse letnike Gimnazije Ilirska Bistrica
Ponedeljek, 19. 3. 2018 Roditeljski sestanek za vse letnike Gimnazije Ilirska Bistrica, predavanje za starše

SKUPNE GOVORILNE URE[1]

Ponedeljek, 27. 11. 2017 Skupna govorilna ura na Gimnaziji Ilirska Bistrica
Ponedeljek, 29. 1. 2018 Skupna govorilna ura na Gimnaziji Ilirska Bistrica
Ponedeljek, 23. 4. 2018 Skupna govorilna ura na Gimnaziji Ilirska Bistrica

PREDAVANJE ZA STARŠE

Ponedeljek, 19. 3. 2018 Predavanje za starše (pred roditeljskim sestankom)

KONFERENCE UZ GIMNAZIJE ILIRSKA BISTRICA

Ponedeljek, 27. 11. 2017 Konferenca UZ Gimnazije Ilirska Bistrica (pred skupno govorilno uro)
Ponedeljek, 29. 1. 2018 Konferenca UZ Gimnazije Ilirska Bistrica (pred skupno govorilno uro)
Ponedeljek, 23. 4. 2018 Konferenca UZ Gimnazije Ilirska Bistrica (pred skupno govorilno uro)

MATURANTSKI PLES

Petek in sobota, 23. in 24. 3. 2018 Maturantski ples

ŠPORTNI DNEVI

Četrtek, 21. 9. 2017 (rezervni termin: četrtek, 28. 9. 2017) 1. športni dan za gimnazijo in tehnika računalništva – POHOD
Četrtek, 18. 1. 2018 (rezervni termin: četrtek, 25. 1. 2018) 2. športni dan za gimnazijo in tehnika računalništva – ZIMSKI ŠPORTNI DAN
Junij 2018 3. športni dan za 1. in 2. letnik tehnika računalništva (glede na koledar mature) – ATLETIKA

TABORI IN ŠOLA V NARAVI

Petek–nedelja, 15.–17. 9. 2017 Spoznavni vikend za 1. letnik gimnazije (CŠOD Vojsko)
Petek–nedelja, 6.–8. 10. 2017 Letna šola v naravi za 2. letnik gimnazije (CŠOD Planica)
Ponedeljek–petek, 25–29. 9. 2017 Podjetniški tabor za 3. letnik gimnazije (Debeli rtič)

INTERESNE DEJAVNOSTI

Enodnevna ekskurzija v tujino za gimnazijo
Oktober 2017 1. letnik (Beneška Slovenija)
Dvodnevna ekskurzija za gimnazijo
Junij 2018 1. letnik (Firence, v času mature)
2. letnik (Dunaj, v času mature)
Večdnevna ekskurzija za gimnazijo
April 2018 3. letnik (Rim)
Večdnevni podjetniški tabor za tehnika računalništva
Prvi teden junija 2018 1. letnik (Prekmurje)
Večdnevna ekskurzija za tehnika računalništva
Junij 2018 2. in 3. letnik (Nemčija)

PRIREDITVE NA ŠOLI

Sobota, 9. 9. 2017 Sejem rabljenih učbenikov
Petek, 8. 9. 2017 Uraden sprejem dijakov 1. letnika na šolo
Petek, 22. 9. 2017 Srečanje z maturanti generacije 2015/16
Torek, 26. 9. 2017 Evropski dan jezikov
Sreda in četrtek, 6. in 7. 12. 2017 Dan odprtih vrat Gimnazije Ilirska Bistrica
Petek, 22. 12. 2017 Prireditev ob novem letu oz. proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti
V tednu med ponedeljkom, 29. 2. 2018, in petkom, 2. 2. 2018 Obeležitev slovenskega kulturnega praznika
Petek in sobota, 9. in 10. 2. 2018 Informativni dan v srednjih šolah
Ponedeljek, 21. 5. 2018 Podelitev priznanj Mladi upi in razdelitev spričeval – zaključni letniki
Petek, 22. 6. 2018 Proslava ob dnevu državnosti, zaključek šolskega leta, podelitev priznanj Mladi upi in razdelitev spričeval – ostali letniki
Petek, 6. 7. 2018 Seznanitev kandidatov z uspehom PoM
Sreda, 11. 7. 2018 Seznanitev kandidatov z uspehom SM
Dan šole (ravnateljev dan) bo določen naknadno

DELOVNA PRAKSA, PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU

Tehnik računalništva
Torek–sreda, 5.–20. 6. 2018 2. letnik (10 delovnih dni oz. 76 ur)
Četrtek–sreda, 12.–25. 4. 2018 3. letnik (10 delovnih dni oz. 76 ur)
Četrtek–sreda, 5.–25. 4. 2018 Praksa v tujini za 3. letnik – Finska

[1] Skupne govorilne ure bodo po predhodni najavi staršev ob 16.30 v prostorih Gimnazije Ilirska Bistrica.