Select Page

V času od 10. januarja do 4. februarja 2019 je potekal tradicionalni dijaški pesniški natečaj Makse Samsa, ki ga je ob slovenskem kulturnem prazniku razpisala Gimnazija Ilirska Bistrica in je predstavljal predizbor za slovenski nagradni pesniški natečaj za srednješolce “Mala Veronika”. Oddane pesmi je pregledala in o zmagovalni pesmi odločila štiričlanska strokovna komisija v sestavi: mag. Mateja Rebec Hreščak, prof. slov., Katja Koren Valenčič, prof. slov., Tamara Rojc, prof. slov., in Teja Logar Morano, pesnica in prof. ume.

Po mnenju strokovne komisije je bila najboljša pesem avtorice Mie Valenčič, dijakinje 3. letnika gimnazijskega programa, z naslovom Resnica ali izziv. Mia Valenčič si je prislužila posebno priznanje in sodelovanje na natečaju “Mala Veronika”.

Č E S T I T K E !

Aktiv slavistk

RESNICA ALI IZZIV

Ostaneva sama.

»Resnica ali izziv?« te vprašam.
Prepozno je za izzive.
»Resnica,« odgovoriš.

Tišina.

Dobro veš, kakšno bo vprašanje.
In jaz dobro vem, kakšen bo odgovor.

Rana se zaceli v brazgotino,
ki jo nosim kot častni čin,
opomnik, da sem te prebolela.

Opomba: komaj.

Ker tudi ko zlomljena veja vetru odpusti,
ostane zlomljena.

Mia Valenčič