Select Page

Ob pojavu koronavirusa poskuša tudi naša šola delovati čim bolj samozaščitno.

S strani MIZŠ smo prejeli okrožnico o preliminarnih usmeritvah glede koronavirusa (COVID-19). Na osnovi priporočil je šola pripravila »Načrt za zagotavljanje normalnega poteka vzgojno-izobraževalnega dela«, s katerim so bili zaposleni seznanjeni in ki je objavljen na oglasni deski šole v prvem nadstropju.

Prosimo vas, da spremljate informacije na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) www.nijz.si.

Pomemben element preprečevanja nepotrebnega strahu in panike je sprotno obveščanje zaposlenih, dijakov in staršev.

Z »Načrtom za zagotavljanje normalnega poteka vzgojno-izobraževalnega dela« smo seznanili starše preko spletne aplikacije eAsistent.

Za dijake bo izvedena razredna ura z navedeno tematiko v času do ponedeljka, 2. 3. 2020. V okviru razredne ure bodo dijaki seznanjeni z »Načrtom za zagotavljanje normalnega poteka vzgojno-izobraževalnega dela« ter s splošnimi preventivnimi in specifičnimi ukrepi NIJZ, https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019.

Pri preprečevanju okužb z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih boleznih, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

  • Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
  • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
  • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
  • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
  • Redno si umivamo roke z milom in vodo.
  • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
  • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
  • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Ostale aktivnosti se bodo na šoli realizirale v skladu s šolskim koledarjem. V primeru kakršnihkoli sprememb bomo zaposlene, dijake in starše pravočasno obveščali.

Vodstvo šole

Ilirska Bistrica, 26. 2. 2020


Med najpomembnejše ukrepe za zajezitev virusa sodi pravilno in temeljito umivanje rok. Podrobna navodila, kako si je treba pravilno umivati roke, so objavljena na spletni strani NIJZ: https://www.nijz.si/sl/za-preprecevanje-sirjenja-okuzb-poskrbimo-tudi-z-umivanjem-rok.


K preprečevanju širjenja virusnih okužb sodi tudi higiena kašlja. Usta si pokrijemo s papirnatim robcem, ki ga nato zavržemo. Če robca nimamo, kašljamo v rokav nadlahti.