Select Page

Šole in dijaški domovi, ki načrtno razvijajo prostovoljstvo učencev in zagotavljajo strokovno mentorstvo in koordinacijo dela mladih prostovoljcev, so vabljeni k sodelovanju na natečaju JUNAKI NAŠEGA ČASA. V tem šolskem letu ga razpisujemo že šestič, namenjen pa je razvoju prostovoljstva otrok in mladih v osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih.

Na natečaju lahko sodelujejo oziroma se nanj prijavijo (iz vsakega zavoda samo ena prijava):

  1. skupine prostovoljcev (interesne dejavnosti, skupine, oddelki …),
  2. več oddelkov ali razredov ali skupin skupaj,
  3. posamezne triade iz osnovnih šol ali podružnične šole,
  4. osnovne šole kot celote,
  5. srednje šole kot celote,
  6. šole in zavodi posebnih in vzgojnih programov kot celote,
  7. dijaški domovi kot celote.

Natečaj se zaključi v ponedeljek, 4. maja 2020, ko pričakujemo prijave novih junakov, pa tudi potrditve nazivov tistih, ki so naziv že prejeli.

Nazive nagrajenim šolam bomo podelili na Slovesnem dnevu prostovoljstva, v ponedeljek, 25. maja 2020.

Razpisna dokumentacija:

Razpis 

Prva prijava

Potrditev naziva

Seznam mentorjev in prostovoljcev

Informacije: Andreja Hleb, andreja.hleb@filantropija.org, 01 433 40 24

Utrinke, zgodbe prostovoljskih aktivnosti lahko skozi celo šolsko leto pošiljate na novice@filantropija.org

Vaše prispevke bomo objavili v prostovoljskih e-novičkah in na spletni strani prostovoljstvo.org

Glede prijave na natečaj se lahko obrnete na mentorja prostovoljskega dela na Gimnaziji Ilirska Bistrica prof. Francija Nahtigala (franci.nahtigal@scpo.si).