Select Page

Krožki

Krožki in izvenšolske dejavnosti so namenjene vsem dijakom na šoli glede na njihov interes. Pri teh dejavnostih sodelujejo dijaki prostovoljno. V kolikor se med šolskim letom pojavi interes dijakov za dejavnost, ki je na Gimnaziji Ilirska Bistrica še ne izvajamo, poskušamo zagotoviti ustreznega mentorja med učitelji oz. zunanjimi sodelavci.

Dejavnosti, ki se bodo v primeru s strani dijakov izkazanega interesa izvajale v šolskem letu 2017/18:

KROŽEK MENTOR ŠT. UR/TEDEN
Zgodovinski krožek Sonja Počkaj Škrlj, prof. Priprava razstave
Fotografski krožek Urban Lipovž 2
Dramski krožek Katja Koren Valenčič, prof. 2
Družboslovje v praksi Sonja Škrlj Počkaj, prof. 4 x letno
Literarno-novinarski krožek Mateja Rebec Hreščak, prof. 1
Debatni klub Gorazd Brne, prof. 2
Krožek prve pomoči Matej Celin, Zmago Štrajn 20/leto
Novinarji KK Plama-pur Tomaž Slavec Po dogovoru
Prostovoljno delo Marija Pirih, univ. dipl. psi. Koordinacija
Zgodovinski krožek Eneja Božič, prof. Priprava na tekmovanja
Španomanija Katarina Gospodarič, prof. Priprava na tekmovanja
Matematični krožek Marja Oberstar, prof. Priprava na tekmovanja
Angleščina Erika Gombač, prof. Priprava na tekmovanja
Biološki krožek Barbara Dekleva, prof. Priprava na tekmovanja
Geografski krožek Dolores Sitar, prof. Priprava na tekmovanja
Fizikalni krožek Jadran Alekcić, prof. Priprava na tekmovanja
Kemijski krožek Jernej Ekar Priprava na tekmovanja
Robotika in informatika Klavdij Logar, prof. Priprava na tekmovanja
Računalniški krožek Nejc Konjevič 2
Bralni klub Mateja Rebec Hreščak, prof. Eno srečanje/mesec
Gledališki abonma Jasna Kramar Leban, prof. Štiri predstave/leto
Pevski zbor Gimnazije Ilirska Bistrica Elena Sedmak, prof. 2
Odbojkarski krožek Alenka Vodopivec, prof. 2
ŠKL in atletika Aleš Masterl, prof. 2
Foto ŠKL (novinarski krožek) Alenka Vodopivec, prof. 2
Plesna skupina Pume Daša Kocjančič 2
Mladi in denar Uroš Turk, prof. 2
Ustvarjalnikov podjetniški krožek Nejc Konjevič 2
EAThink šolski ekovrt Tamara Urbančič 2 (januar–junij)
Tečaj avtogenega treninga Marija Pirih, univ. dipl. psi. 1 (april–junij)