Select Page

Krožki

Krožki in izvenšolske dejavnosti so namenjene vsem dijakom na šoli glede na njihov interes. Pri teh dejavnostih sodelujejo dijaki prostovoljno. V kolikor se med šolskim letom pojavi interes dijakov za dejavnost, ki je na Gimnaziji Ilirska Bistrica še ne izvajamo, poskušamo zagotoviti ustreznega mentorja med učitelji oz. zunanjimi sodelavci.

Dejavnosti, ki se bodo v primeru s strani dijakov izkazanega interesa izvajale v šolskem letu 2018/19:

KROŽEK MENTOR e-POŠTA

LETNO ŠT. UR

TERMIN SREČANJ
Pevski zbor
Gimnazije Ilirska Bistrica
Elena Sedmak elena.sedmak1@guest.arnes.si

70

2 uri tedensko
Popotniški krožek Sonja Škrlj Počkaj,
Mateja Kafol
sonja.skrlj@scpo.si
mateja.kafol@scpo.si

35

2–3 ekskurzije v tujino
Gledališki abonma Jasna Kramar Leban jasna.kramar@scpo.si

16

Štiri predstave letno
Bralni klub Mateja Rebec Hreščak mateja.rebec@scpo.si

35

okt., dec., feb., apr.
Računalniški krožek Marko Amon marko.amon1998@gmail.com

70

Po dogovoru, termin določen naknadno
Fotokrožek Dejan Damiš dejandamis000@gmail.com

70

Po dogovoru, termin določen naknadno
Zgodovinski krožek I Sonja Škrlj Počkaj sonja.skrlj@scpo.si

20

Po dogovoru
(priprava razstave)
Dramski krožek Katja Koren Valenčič katja.koren@scpo.si

35

Po dogovoru
Literarno-novinarski krožek Tamara Rojc
Tadeja Logar
tamara.rojc@scpo.si
tadeja.logar@scpo.si

35

Po dogovoru
Šolsko glasilo (Ne)umnosti Tamara Rojc
Tadeja Logar
tamara.rojc@scpo.si
tadeja.logar@scpo.si

35

Po dogovoru
Prostovoljno delo Franci Nahtigal franci.nahtigal@scpo.si

Izbirno

Po dogovoru
Tečaj avtogenega treninga Marija Pirih marija.pirih@scpo.si

8

Po dogovoru
Podjetniški krožek Dejan Krebelj dejan.krebelj@scpo.si

Izbirno

StartUp vikend
Šolski ekovrt Barbara Dekleva barbara.dekleva@scpo.si

70

Po dogovoru
Novinarji KK Plama-pur Tomaž Slavec t.slavec@gmail.com

Po dogov.

Po dogovoru, termin določen naknadno
Robotika in informatika Klavdij Logar klavdij.logar@scpo.si

Po dogov.

Po dogovoru (priprava na tekmovanja iz robotike in informatike)
Matematični krožek Marja Oberstar marja.oberstar@scpo.si

Po dogov.

Po dogovoru (priprava na tekmovanja iz matematike)
Kemijski krožek Klara Kresevič Bajec,
Janja Fajdiga
klara.kresevic@scpo.si,
janja.fajdiga@scpo.si

10

Po dogovoru (priprava na tekmovanja iz kemije)
Biološki krožek Barbara Dekleva barbara.dekleva@scpo.si

Po dogov.

Po dogovoru (priprava na tekmovanja iz biologije)
Zgodovinski krožek II Eneja Božič eneja.bozic@scpo.si

20

Po dogovoru (priprava na tekmovanja iz matematike)
Geografski krožek Dolores Sitar dolores.sitar@scpo.si

Po dogov.

Po dogovoru (priprava na tekmovanja iz geografije)
Španomanija Katarina Gospodarič katarina.gospodaric@scpo.si

Po dogov.

Po dogovoru (priprava na tekmovanja iz španščine)
Angleščina Eva Kristan,
Romana Štajnrajh
eva.kristan@scpo.si,
romana.stajnrajh@scpo.si

Po dogov.

Po dogovoru (priprava na tekmovanja iz angleščine)