Select Page

Dijaki, ki iz upravičenih razlogov niso uspeli opraviti popravnih, predmetnih oziroma dopolnilnih izpitov v rednih rokih, imajo možnost opravljanja izpitov v septembrskem izrednem izpitnem roku.

Vlogo za opravljanje izpitov z navedbo razlogov in priloženimi dokazili (zdravniško spričevalo, mnenje zdravnika specialista itd.) je potrebno nasloviti na kolegij Šolskega centra Postojna, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna, najkasneje do srede, 28. 8. 2019.

Dijaki, ki so pogojno vpisani v višji letnik, obiskujejo pouk do 10. 9. 2019 v višjem letniku

Dijaki, ki bodo oddali vlogo za izredni izpitni rok in jim bo vloga s strani kolegija Šolskega centra Postojna odobrena, morajo najkasneje do četrtka, 5. 9. 2019, oddati prijavnico za izpit razredniku/čarki oz. vodji Gimnazije Ilirska Bistrica. Izredni izpitni rok bo v ponedeljek, 9. septembra 2019, in sicer bo od 8.00 do 9.30 v učilnici št. 10 potekal pisni del izpitov. Ustni del izpitov bo potekal po razporedu, ki bo objavljen na oglasni deski šole v petek, 6. 9. 2019.

Vodstvo šole