Select Page

Četrti predmet – Tehnik Računalništva

Predmetni izpitni katalog za četrti predmet poklicne mature

Znanja in kompetence

Navodila za pisanje naloge

ROKOVNIK ZA IZDELAVO PROJEKTNE NALOGE ZA PoM (četrti predmet) ZA STROKOVNE ŠOLE

AKTIVNOSTI ROKI
Objava CILJEV, SPLOŠNIH IN POKLICNIH KOMPETENC za poklicno maturo – četrti predmet na oglasni deski šole 3. 10. 2017
Seznanitev kandidatov s predmetnim izpitnim katalogom 3. 10. 2017
Oddaja dispozicije in vloge za odobritev teme in mentorja za četrti predmet PoM 13. 10. 2017
Izdaja sklepa o odobritvi teme in mentorja za četrti predmet PoM 20. 10. 2017
Seznanitev kandidata s pravili in posledicami kršitev le-teh pri opravljanju četrtega predmeta PoM 21. 11. 2017
Objava koledarja PoM na vidnem mestu v šoli ali spletni strani šole 21. 11. 2017
Oddaja vloge za zamenjavo teme in/ali mentorja 14. 11. 2017
Izdaja pisnega sklepa o zamenjavi teme in mentorja kandidatom 21. 11. 2017
Priprave na izvedbo projektne naloge (razgovor o zasnovi, konzultacije, predstavitev osnutka,…)

od 1. 12. 2017 do 16. 1. 2018

(1. konzultacija)

Priprave na izvedbo projektne naloge do 10. 3. 2018 (2. konzultacija)
Oddaja projektne naloge mentorju 4. 5. 2018
Mentor: ocenjevanje projektne naloge, poročilo, vprašanja za razgovor Po razporedu POM
Zagovor projektne naloge Po razporedu POM
Oddaja projektne naloge v tajništvo šole za maturo v jesenskem roku do 11. 8. 2018